Wniebowzięcie Maryi

Wniebowzięcie Maryi

Każdy mieszkaniec w Polsce słyszał o tak zwanym "wniebowzięciu Maryi", która według Rzymskokatolickiej nauki, została zabrana od razu po śmierci do nieba. Kościół Katolicki również ustalił oficjalne święto związane z tym dogmatem wpisane w kalendarz świąt obowiązkowych ( 15 sierpnia).
O dogmacie Katolików można przeczytać między innymi na Wikipedii:


"Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jest przedmiotem dogmatu Kościoła katolickiego, ogłoszonego przez papieża Piusa XII 1 listopada 1950 r w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus (Najszczodrobliwszy Bóg)[2]. Dogmat ten stwierdza, że po zakończeniu swojego ziemskiego życia Najświętsza Maryja Panna została z ciałem i duszą wzięta do wiecznej chwały. Definicja dogmatyczna nie rozstrzyga jednak kwestii samej śmierci Maryi. Tu teologowie dzielą się na uznających jej ziemską śmierć (tzw. mortaliści) oraz ich przeciwników (tzw. immortaliści). Wniebowzięcie NMP jest w Kościele katolickim świętem nakazanym."
Wikipedia.pl


Co ciekawe Kościół starokatolicki nie uznaje tego dogmatu, zresztą jak cała reszta Kościołów od Prawosławnego, Protestanckiego po Świadków Strażnicy.

Wniebowzięcie nauką katechizmu

Instytucja pochodząca z Watykanu nie ma żadnego dowodu Biblijnego na swoją naukę o wniebowzięciu Maryi.

Niestety Katolicy oddają pokłon stworzeniu, a nie samemu Bogu i dopuszczają się grzechu bałwochwalstwa.


“Dlatego że poznawszy Boga, nie chwalili go jako Boga ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. Podając się za mądrych, zgłupieli; I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów.”
List do Rzymian 1:21-23


Kto został wzięty do nieba?

Pismo Święte daje bardzo wyraźne wytyczne, że nikt prócz samego Chrystusa Jezusa nie został zabrany do nieba, Nasz Pan uniżył się do formy sługi (człowieka) i oddał za nas życie, gdzie po trzech dniach Ojciec YHVH wskrzesił go z powrotem i Syn YHVH powrócił do swojej Bożej formy.


Dawid sługa Boży, drugi król Izraela, który był sprawiedliwy w oczach Wszechmogącego, również nie został wskrzeszony:

"Dawid bowiem nie wstąpił do nieba, a jednak sam mówi: Powiedział Pan memu Panu: Siądź po mojej prawicy;"
Dzieje Apostolskie 2:34


"Dawid bowiem za swego pokolenia służył woli Boga, zasnął i został przyłączony do swoich ojców, i doznał zniszczenia.
Lecz ten, którego Bóg wskrzesił, nie doznał zniszczenia."
Dzieje Apostolskie 13:36-37

(Pan Jezus nie doznał zniszczenia co można dokładnie przeczytać w rozdziale 13 Dziejów Apostolskich)


Paweł w liście napisanym do swoich rodaków wykazuje w rozdziale 11, że nikt nie trafił do nieba i nie trafi bez ludzi żyjących w Chrystusie, a jak wiemy tacy będą chodzić po ziemi dopóki nie nastąpi pochwycenie.

"A ci wszyscy, choć zyskali chlubne świadectwo dzięki wierze, nie dostąpili spełnienia obietnicy;
Ponieważ Bóg przewidział dla nas coś lepszego, aby oni nie stali się doskonali bez nas."
List do Hebrajczyków 11:39-40


Sam Pan Jezus wskazał na siebie, że jest jedyną osobą która wstąpi do nieba.


"A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie."

Ewangelia Jana 3:13


Mógłby ktoś zarzucić, że Chrystus wykazuje, że nikt przed Nim tego nie dokonał, że te słowa są skierowane wobec wszystkich pod Starym Przymierzem.
Kolejny werset powinien rozwiać wątpliwości, bo napisane słowa Pawła pod natchnieniem Ducha Świętego przekreślają możliwość zmartwychwstania kogokolwiek innego niż Pan Jezus przed pochwyceniem kościoła w czasach ostatecznych.
Nauka tego typu jest wykazywana jako zwiedzenie i porównana do ciężkiej choroby cielesnej, co jest alegorycznym porównaniem choroby duchowej. 


"Unikaj zaś pospolitej, czczej gadaniny, bo prowadzi ona do coraz większej bezbożności. A ich mowa szerzy się jak gangrena. Do nich należą Hymenajos i Filetos;
Którzy pobłądzili w sprawie prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło, i wywracają wiarę niektórych."

II List do Tymoteusza 2:16-18Maria Magdalena bardzo dobrze rozumiała temat zmartwychwstania sprawiedliwych, co zaznaczyła w rozmowie z Panem Jezusem gdy ten szedł wzbudzić ze snu duchowego, jej brata Łazarza.
[SPRAWDŹ TEŻ: DUCHOWY SEN - ŚMIERĆ CIELESNA]


"Jezus jej odpowiedział: Twój brat zmartwychwstanie.
Marta mu powiedziała: Wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym.
I powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył."

Ewangelia Jana 11:23-25


Zmartwychwstanie w dzień ostateczny

Różne miejsca w całym Piśmie Świętym wykazują, że zmartwychwstanie nastąpi dopiero podczas dnia ostatecznego. Rozumiemy dobre chęci płynące z serca żeby ludzie od razu trafiali do nieba, ale Biblia wykazuje nam kompletnie inną drogę duszy.
[SPRAWDŹ TEŻ: POCHWYCENIE KOŚCIOŁA]

"Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.
Ale każdy w swojej kolejności, Chrystus jako pierwszy plon, potem ci, którzy należą do Chrystusa, w czasie jego przyjścia."
1 List do Koryntian 15:22-23


Nie dajmy się zwodzić ludziom którzy głoszą fałszywe nauki, ufajmy tylko Pismu Świętemu które zostało spisane pod natchnieniem Ducha Świętego i jest pilnowane przez Wszechmogącego. Najlepiej samemu sobie zadać pytanie, komu lepiej ufać, Bogu który przez Biblię pokazuje nam drogę zbawienia i formę uczniostwa, czy ludziom i ich nauką?
[SPRAWDŹ TEŻ: NIEOMYLNE PISMO ŚWIĘTE]


"Wtedy Piotr i apostołowie odpowiedzieli: Bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi."
Dzieje Apostolskie 5:29


11 komentarzy:

 1. Gdzie jest religia-"Świadkowie Strażnicy " ?????
  Czy wy jesteście może Duchowym
  Szpitalem ?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W dziale "o nas" można przeczytać, że nie uznajemy żadnej instytucji ani organizacji, opieramy się Piśmie Świętym i na żywej relacji z Bogiem Ojcem i Jezusem Chrystusem.
   Jezus nie zakładał żadnej religii, wiara to nie puste rytuały i ceremonie.

   A jak uważasz że się mylimy na temat Marii to proszę wykaz nam to na podstawie nieomylnego Pisma Świętego.

   Co do Świadków to tutaj dwa nasze artykuły które ukazują ich błędne pojmowanie kwestii wiary, takich jak: porównywaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, Boga Syna YHVH do stworzenia, czy też ich wymysły na temat końca świata:

   https://www.duchowepogotowie.pl/2021/06/faszywe-daty-swiadkow-dotyczace-konca.html

   https://www.duchowepogotowie.pl/2020/07/czy-pan-jezus-to-archanio-micha.html

   Usuń
 2. Prosze z jakiego tlumaczenia Biblii korzystano? Dziekuje 🕊🙏

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witaj, wersety są wpisane z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej ale wszystko sprawdzamy w różnych przekładach takich jak:
   UBG - Uwspółcześniona Biblia Gdańska
   BW - Biblia Warszawska
   BG - Biblia Gdańska
   Strong BG - Biblia Gdańska z konkordancja słów Greckich i Hebrajskich
   EIB - Ewangelicka z przekładu dosłownego
   PO - Przekład odzyskania
   BT - Biblia Tysiąclecia
   DBG - Dzisiejsza Biblia Gdańska

   Mamy nadzieję ,że do naszej biblioteki Pism trafi ich więcej ;)

   Pozdrawiamy w Jezusie Chrystusie naszym Panu. :)

   Usuń
 3. Jak się to ma do Henocha Eliasza Mojżesza przecież ich też pan zabrał więc dokąd skoro w niebie był tylko Jezus ??

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witaj,

   Zacznę po kolei względem wymienionych osób w twoim komentarzu;

   -Henoch - bardzo dobrze to opisuje 11 rozdział listu do Hebrajczyków, zwróć uwagę, że wszyscy wymienieni prorocy, Henoch, Abraham, Sara itd. w tekście jest podkreślone, że nie osiągnęli zbawienia, bo czekają na nas.

   Usuń
  2. "Przez wiarę Abel złożył Bogu ofiarę lepszą niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, bo Bóg zaświadczył o jego darach. Przez nią też, choć umarł, jeszcze mówi.
   Przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie oglądał śmierci, i nie znaleziono go, ponieważ Bóg go przeniósł. Zanim bowiem został przeniesiony, miał świadectwo, że podobał się Bogu.
   Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, bo ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że on jest i że nagradza tych, którzy go szukają.
   Przez wiarę Noe, ostrzeżony przez Boga o tym, czego jeszcze nie widziano, kierowany bojaźnią zbudował arkę, aby ocalić swój dom. Przez nią też potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, która jest z wiary.
   Przez wiarę Abraham, gdy został wezwany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, usłuchał i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie.
   Przez wiarę przebywał w ziemi obiecanej jak w obcej, mieszkając w namiotach z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy.
   Oczekiwał bowiem miasta mającego fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg.
   Przez wiarę także sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia potomstwa i urodziła, gdyż za wiernego uznała tego, który obiecał.
   Dlatego z jednego człowieka, i to obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne, jak gwiazdy niebieskie i jak niezliczony piasek na brzegu morza.
   Wszyscy oni umarli w wierze, nie otrzymawszy spełnienia obietnic, ale z daleka je ujrzeli, cieszyli się nimi i witali je, i wyznawali, że są obcymi i pielgrzymami na ziemi.
   Ci bowiem, którzy tak mówią, wyraźnie okazują, że szukają ojczyzny.
   Gdyby przecież wspominali tę, z której wyszli, mieliby sposobność powrócić.
   Teraz jednak pragną lepszej, to jest niebiańskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, bo przygotował dla nich miasto.
   Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka. On, który otrzymał obietnicę, złożył w ofierze jednorodzonego syna;
   On, któremu powiedziano: W Izaaku będzie nazwane twoje potomstwo;

   Usuń
  3. Uważał, że Bóg może nawet wskrzesić z martwych, skąd go też otrzymał na podobieństwo zmartwychwstania.
   Przez wiarę Izaak pobłogosławił Jakuba i Ezawa odnośnie tego, co miało nastąpić.
   Przez wiarę Jakub, umierając, pobłogosławił każdego z synów Józefa i pokłonił się, wsparty o wierzchołek swojej laski.
   Przez wiarę Józef, umierając, wspomniał o wyjściu synów Izraela i wydał polecenie co do swoich kości.
   Przez wiarę Mojżesz po urodzeniu przez trzy miesiące był ukrywany przez swoich rodziców, ponieważ widzieli, że dziecko jest urodziwe, i nie ulękli się rozkazu króla.
   Przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki faraona;
   Wybierając raczej cierpieć uciski z ludem Bożym, niż mieć doczesną rozkosz z grzechu.
   Uważał zniewagi znoszone dla Chrystusa za większe bogactwo niż skarby Egiptu, bo wypatrywał zapłaty.
   Przez wiarę opuścił Egipt, nie lękając się gniewu króla, bo wytrwał, tak jakby widział Niewidzialnego.
   Przez wiarę obchodził Paschę i pokropienie krwią, aby nie dotknął ich ten, który niszczył pierworodne.
   Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone jak po suchej ziemi, a gdy Egipcjanie próbowali to uczynić, potonęli.
   Przez wiarę upadły mury Jerycha, gdy je okrążano przez siedem dni.
   Przez wiarę nierządnica Rachab nie zginęła razem z niewierzącymi, gdyż w pokoju przyjęła szpiegów.
   I co jeszcze mam powiedzieć? Nie wystarczyłoby mi bowiem czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach;
   Którzy przez wiarę pokonali królestwa, czynili sprawiedliwość, dostąpili spełnienia obietnic, zamknęli paszcze lwom;
   Zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, umocnieni powstawali z niemocy, stali się dzielni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska.
   Kobiety odzyskały swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Inni zaś byli torturowani, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania.
   Jeszcze inni doświadczyli szyderstw i biczowania, ponadto kajdan i więzienia.
   Byli kamienowani, przerzynani piłą, doświadczani, zabijani mieczem, tułali się w owczych i kozich skórach, cierpieli niedostatek, ucisk, utrapienie;
   (Których świat nie był godny). Błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi.
   A ci wszyscy, choć zyskali chlubne świadectwo dzięki wierze, nie dostąpili spełnienia obietnicy;
   Ponieważ Bóg przewidział dla nas coś lepszego, aby oni nie stali się doskonali bez nas."
   List do Hebrajczyków 11:4-40

   Usuń
  4. - Eliasz - prócz tego rozdziału 11 z listu do Hebrajczyków który tłumaczy każdą teorię pochwycenia kogokolwiek do nieba przez nastaniem dnia Pańskiego, dowód jest bardzo prosty i klarowny, tutaj musisz wziąć Księgę Królewską i Kronik i przestudiować momenty panowania Króli Izraelski i Judzkich po których możesz dojść, że po tym gdy Eliasz został porwany przez aniołów w miejsce nam nie znane, później wysyła list z proroctwem do jednego króli.

   -Mojżesz, tutaj jest ciekawa sprawa, bo nigdzie nawet nie ma poszlaki jak wspomnianych powyżej dwóch sprawiedliwych mężów, Mojżesz wszedł na górę i tam umarł po czym lud Izraela go pochował, w liście Judy również jest wspomniany spór szatana z archaniołem Michałem o ciało Mojżesza, ale skąd się wzięła teoria pochwycenie go do nieba? Tego chyba nikt nie wie.
   Dlaczego tak nawiązuje do ciała? Bo ciało i dusza są ze sobą nie rozerwalne i jedno nie może istnieć bez drugiego, o czym pisaliśmy w artykule "dusza i ciało"

   https://www.duchowepogotowie.pl/2021/05/niesmiertelna-dusza-czesc-2-ciao-i-dusza.html

   Tutaj masz więcej o śnie duchowym który następuje po śmierci cielesnej:

   https://www.duchowepogotowie.pl/2021/03/sen-duchowy.html

   A tutaj o pochwyceniu kościoła, gdzie opisaliśmy zmartwychwstanie sprawiedliwych:

   https://www.duchowepogotowie.pl/2021/02/pochwycenie-czyli-porwanie-koscioa.html

   Pozdrawiam w Chrystusie Jezusie. Dzięki za komentarz który nas zmobilizował to napisania o tym tematu. :)

   Usuń
 4. Dziękuję kochani za tak świetna i wyczerpująca odpowiedź. Nie spodziewałem się takiego zaangażowania i chęci pomocy. Błogosławię was w imię Jezusa i czekam na kolejne świetne artykuły :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niech Pan Jezus Chrystus i Bóg Ojciec będą we wszystkim uwielbieni. Pozdrawiamy w Jezusie Chrystusie :)

   Usuń