Sen duchowy - czyli stan śmierci cielesnej

Sen duchowy - czyli stan śmierci cielesnej

Co się z nami dzieje po śmierci?

Każdego z nas  czeka śmierć. Jest to nieodłączna część naszego życia.

Po śmierci stan naszego umysłu będzie taki jak przed naszym poczęciem - będzie to brak jakiejkolwiek świadomości, uczuć, emocji itp.

Każdy z nas obróci się proch - gdyż to właśnie z prochu zostaliśmy ulepieni.
Możemy o tym przeczytać na samym początku Świętej księgi.


"Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi
i tchnął w nozdrza jego dech życia.
Wtedy stał się człowiek istotą żywą."
Księga Rodzaju 2:7


"W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb,
aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty;
bo prochem jesteś i w proch się obrócisz."
Księga Rodzaju 3:19


Stan snu duszy dotyczy każdego z nas (śmierć cielesna). Unikną go jedynie Ci, którzy żyjąc pozostaną w Chrystusie do ponownego przyjścia Pana, wówczas  oni
zostaną pochwyceni.
[SPRAWDŹ TEŻ: POCHWYCENIE]

Skąd wiadomo, że śmierć oznacza wejście w stan duchowego snu?


Pewnie nie raz słyszałeś, gdy ktoś o osobie umarłej powiedział - że zasnęła.
I jest w tym wiele prawdy. Jednak nie jest jak wielu twierdzi to "sen wieczny".

Gdy umieramy, nasze ciało zamienia się w proch, natomiast nasza dusza przechodzi w stan snu i oczekiwania.

Bóg wielokrotnie nam to wykazuje w Starym oraz w Nowym Testamencie:


"Ale gdy zasnę z moimi ojcami, wywieziesz mnie
z Egiptu i pochowasz mnie w ich grobie.
A on powiedział: Uczynię według twego słowa"
Księga Rodzaju 47:30


"I PAN powiedział do Mojżesza: Oto zaśniesz ze swoimi ojcami,
a ten lud powstanie i będzie uprawiał nierząd,
idąc za bogami cudzoziemców tej ziemi,
do której wchodzi, by wśród nich zamieszkać,
i opuści mnie, i złamie moje przymierze, które z nim zawarłem."
Księga Powtórzonego Prawa 31:16


"Teraz jednak nie daruj mu tego.
Jesteś bowiem człowiekiem mądrym i będziesz wiedział,
co masz mu uczynić, by posłać go w sędziwym wieku
zbroczonego krwią do grobu.
Potem Dawid zasnął ze swymi ojcami
i został pogrzebany w mieście Dawida."
1 Księga Królewska 2:9-10


"I Joram zasnął ze swoimi ojcami,
i został pogrzebany
z nimi w mieście Dawida.
W jego miejsce królował jego syn Achazjasz."
2 Księga Królewska 8:24


"Wszedłszy więc, powiedział do nich:
Dlaczego robicie zamieszanie i płaczecie?
Dziewczynka nie umarła, tylko śpi.
"
Ewangelia Marka 5:39


"To powiedział, a potem dodał: Łazarz, nasz przyjaciel,
śpi, ale idę, aby obudzić go ze snu.
Wtedy jego uczniowie powiedzieli: Panie, jeśli śpi, będzie zdrowy.
Ale Jezus mówił o jego śmierci, lecz oni myśleli,
że mówił o zaśnięciu zwykłym snem.
Wówczas Jezus powiedział im otwarcie: Łazarz umarł."
Ewangelia Jana 11:11-14

Co się dzieje podczas duchowego snu?

Podczas snu duszy - czyli po śmierci cielesnej nie będziemy mieć żadnej świadomości tego co nas otacza. Ani uczuć, ani emocji. Nie będziemy odczuwać mijającego czasu. Potwierdzają to słowa zawarte w Piśmie Świętym.


"Grób bowiem nie wysławia cię ani śmierć cię nie chwali.
Ci, którzy w dół zstępują, nie oczekują twojej prawdy.
Żywy, żywy będzie cię wysławiać jak ja dzisiaj.
Ojciec oznajmi dzieciom twoją prawdę."
Księga Izajasza 38:18-19


"W śmierci bowiem nie ma pamięci o tobie,
a w grobie któż cię będzie wysławiać?"
Psalm 6:5


"Jaki pożytek z mojej krwi, gdybym zstąpił do dołu?
Czy proch będzie cię chwalić?
Czy będzie głosić twoją prawdę?"
Psalm 30:9


"Żyjący bowiem wiedzą, że umrą, ale umarli o niczym nie wiedzą
i nie mają już żadnej zapłaty, gdyż pamięć o nich uległa zapomnieniu."
Księga Kaznodziei 9:5


"Wszystko, cokolwiek twoja ręka postanowi czynić,
czyń z całej swojej siły; nie ma bowiem żadnej pracy ani zamysłu,
ani wiedzy, ani mądrości w grobie, do którego zmierzasz."
Księga Kaznodziei 9:10


Sprawiedliwi wówczas będą czekać na pochwycenie - niesprawiedliwi natomiast na sąd Boży, który odbędzie się po tysiącletnim królestwie.

Trzeba sobie uświadomić, że nikt nie zmartwychwstał przed Chrystusem, jak również nikt po Chrystusie, wskazują to następujące słowa:


"Kobiety odzyskały swoich zmarłych przez wskrzeszenie.
Inni zaś byli torturowani, nie przyjąwszy uwolnienia,
aby dostąpić lepszego zmartwychwstania.
Jeszcze inni doświadczyli szyderstw i biczowania,
ponadto kajdan i więzienia.
Byli kamienowani, przerzynani piłą, doświadczani,
zabijani mieczem, tułali się w owczych i kozich skórach,
cierpieli niedostatek, ucisk, utrapienie;
(Których świat nie był godny).
Błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi.
A ci wszyscy, choć zyskali chlubne świadectwo dzięki wierze,
nie dostąpili spełnienia obietnicy;
Ponieważ Bóg przewidział dla nas coś lepszego,
aby oni nie stali się doskonali bez nas.
"
Hebrajczyków 11:35-40


"A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba,
Syn Człowieczy, który jest w niebie."
Ewangelia Jana 3:13PODSUMOWANIE

Wiele różnych denominacji i religii ma swoje teorie dotyczące śmierci cielesnej. Wielu sądzi, że człowiek po śmierci od razu trafia do nieba czy piekła (a niektórzy jeszcze wymyślają trzecią drogę - czyściec),  jeszcze inni uważają, że po prostu znikamy i my i nasza dusza i to już całkowity koniec, bez powrotu, bez dalszej historii. Są i tacy którzy wierzą, że po śmierci wracamy na ziemię w nowym ciele (reinkarnacja).

Jednak Bóg przez swoje Słowo opisuje nam, co się z nami stanie po śmierci.

Pismo odnosi się nie tylko do naszego życia tu na ziemi, ale również do momentu w którym to życie się kończy. Gdy nasze ciało umiera, nasza dusza odchodzi w stan snu. W Szeolu (Hadesie) oczekuje na Boży sąd - i jeśli byliśmy dziećmi Bożymi w swym życiu i sprawiedliwie przez nie przeszliśmy - otrzymamy nagrodę, natomiast Ci, którzy przez swoje życie byli w Bożych oczach niesprawiedliwi i nie wykonywali woli naszego Pana - otrzymają karę. O tym jednak rozwiniemy się przy okazji tematu drugiej śmierci.

Dotąd nikt jeszcze nie poszedł ani do piekła, ani do nieba. Wszystkie dusze oczekują sądu, i wszystkie są w pełni nieświadomości.  Dlatego warto przemyśleć, co stanie się z nami, gdy Chrystus powróci - bo nie ma nic pewniejszego niż śmierć, jednak możemy żyć wiarą i w nadziei przyjścia Pana oczekiwać tego dnia z radością, wiedząc, że śmierć cielesna kończy tylko ziemski etap - po nim czeka nas życie wieczne - lub całkowita śmierć naszej duszy.

Dla nas wybór jest prosty. Chcemy wykonywać wolę naszego Pana, by w dniu gdy przyjdzie śmierć, wiedzieć, że jest ona dla nas zyskiem i jesteśmy o krok od naszego domu.

"A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi,
obudzi się, jedni do życia wiecznego,
a drudzy ku hańbie i wiecznej pogardzie."
Księga Daniela 12:2

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz