Hulaj dusza - PIEKŁA NIE MA!?

Hulaj dusza - PIEKŁA NIE MA!?


Ludzie dopiero brali udział w święcie, które miało rzekomo przypominać przyjście Chrystusa na świat, a parę dni później często te same osoby, nawet nie chcą pamiętać o żywym Bogu.


WSZYTKO WOLNO, ALE CZY WARTO?


24 grudnia ludzie zbierali się w swoich domach pod pretekstem narodzin Chrystusa, chodź tak na prawdę to święto nie ma nic wspólnego z Jego przyjściem na świat. Do zapoznania się z faktami o fałszywej dacie narodzin Mesjasza przeczytacie więcej tutaj
[SPRAWDŹ TEŻ: FAŁSZYWA DATA NARODZIN CHRYSTUSA]

[SPRAWDŹ TEŻ: BLUŹNIERSTWO W KOLĘDACH]

Jednego dnia pod pretekstem Boga ludność próbuje przybierać pozór pobożności, lecz raptem tydzień później, Pana mają w zapomnieniu i oddają się rozpuście i pijaństwu.

[SPRAWDŹ TEŻ: KONIEC JEST BLISKO]

Czy Bóg Ojciec wraz  z Panem Jezusem błogosławią takiemu postępowaniu?


"Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości;
Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości."

List do Rzymian 13:13-14


"Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej.
Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie.
A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem.
Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta,
Bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo,
Zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą.
Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,
Łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu.
A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami.
Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy."

List do Galacjan 5:16-25


"Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu,
Aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej.
Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwochwalstwu.
Przy tym dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty, i oczerniają was.
Zdadzą oni sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych."

1 List Piotra 4:1-5NIE DAJCIE SIĘ SKUSIĆ


Chcecie uwielbić Chrystusa, to oddajcie mu kontrole nad swoim życiem, zaprzestańcie wprzęgać się w zło tego świata, odetnijcie swoją codzienność od diabelskiego wpływu.

[SPRAWDŹ TEŻ: YOUTUBE - DIABEŁ MISTRZ KŁAMSTWA]

Nie tylko pijaństwo, narkotyki i wszelkie inne "zabawy" podczas imprezy noworocznej są złe, tego dnia ludzie nie chcą być blisko Boga, bo wolą oddawać się rozpuście. Tak jak Bóg nie popiera obchodów pogańskiego święta z 24 grudnia, tak źle patrzy na wprzęganie się w grzeszne imprezowanie.

[SPRAWDŹ TEŻ: ŚWIADECTWO: UWOLNIENIE Z UZALEŻNIEŃ]

Bóg Ojciec i Jezus Chrystus chcą aby każdy doszedł do Królestwa Niebieskiego i każdy doznał nagrody jaką jest życie wieczne.


"Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy."
1 List do Tymoteusza 2:4Gdy będziecie żyli grzechem tego świata i oddawali się żądzom ciała, zostaniecie potępieni i dostąpicie wiecznego oddzielenia od Boga. Każdy kto nie chce zostać zniszczony i dostąpić wielkiej nagrody zbawienia, powinien przygotować się na ponowne przyjście Jezusa Chrystusa.

[SPRAWDŹ TEŻ: DLACZEGO NA ŚWIECIE JEST TYLE ZŁA?]
[SPRAWDŹ TEŻ: GRZECH ZABIJA - CHRYSTUS RATUJE]
[SPRAWDŹ TEŻ: ANIHILACJA KAŻDEGO WROGA]
[SPRAWDŹ TEŻ: DUSZA I CIAŁO]
[SPRAWDŹ TEŻ: PIEKŁO I DRUGA ŚMIERĆ]


"Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył
Niby sidło; przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym."

Ewangelia Łukasza 21:34-36


Każdy może zostać zmieniony przez Zbawiciela i podążać do Królestwa Bożego.
Nikt z nas nie ma wystarczająco sił w samym sobie aby dokonać zmian życia o 180 stopni i nikt nie może się sam zbawić, dlatego wystarczy, że w sercu prawdziwie pojawia się wam chcieć pojednania z Panem Jezusem Chrystusem i Bogiem Ojcem. Oni pomogą podejść do prawdziwej pokuty, która nie jest żadnym klęczeniem na grochu, a odstąpieniem od grzesznego zachowania. Boża rodzina da wam wykonanie tego co dzisiaj nawet nie przechodzi wam do głowy.

[SPRAWDŹ TEŻ: JESTEM DOBRYM CZŁOWIEKIEM WIĘC ZOSTANĘ ZBAWIONY]

Ekumenia jedna światowa religia

Ekumenia jedna światowa religia

Ekumenia jedna światowa religia

Czy to możliwe, żeby kościół katolicki mógłby połączyć się z kościołami protestanckimi czy prawosławnym?

Jest to bardziej realne niż by mogło się wydawać.

Tendencje ekumeniczne po raz pierwszy ujawniły się w XIII wieku i trwały do XV wieku (sobór Lyoński II, sobór Florencki), które tak na prawdę miały doprowadzić do zdławienia wszelkiej krytyki postępowania katolickich praktyk.


PROTESTANCKI EKUMENIZM


Prawdziwy ruch ekumeniczny tak naprawdę rozpoczął się w XIX wieku z ramienia kościołów protestanckich, ale nabrał rozpędu w XX wieku.


“Nurt doktrynalny i praktyczny zorganizowały 1938 w Utrechcie wspólną konferencję, której celem było opracowanie statutu organizacji ekumenicznej, mogącej skupić wszystkie Kościoły. Organizację tę powołano w Amsterdamie 1948, podczas konferencji ekumenicznej z udziałem 147 Kościołów, jako Światową Radę Kościołów (ŚRK) z siedzibą w Genewie.”
PWN


W Polsce spory nacisk na udział w ekumenii rozpoczął się głównie po II wojnie światowej. W 1946 roku powstała “Polska rada ekumeniczna” skupiająca kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Prawosławnym, Kościół Ewangelicko-Reformowany, kościół Polskokatolicki, kościół Starokatolicki Mariawitów, kościół Baptystów, kościół Metodystyczny.
Kościół Rzymsko Katolicki w Polsce zmienił swój stosunek po uchwaleniu dekretu o ekumenizmie na II soborze Watykańskim w 1964r. W którym uchwalono, że "rozłam powstał przez braci, katolików i niekatolików".


[SPRAWDŹ TEŻ: CZYM JEST CHRZEŚCIJAŃSTWO?]


DO CZEGO TO PROWADZI?


Do czego dąży ekumenia?

Czy jest to zdrowe podejście łączyć wszystko w jedno?

Głównym hasłem przewodnim ekumenii jest przekręcany fragment z Ewangelii Jana 17:21 “Aby wszyscy byli jedno…” lecz czy my ludzie kroczący przyobleczeni w Chrystusa, mamy iść w ramię w ramię z ludźmi, którzy głoszą rzeczy przeczące Pismu Świętemu?

[SPRAWDŹ TEŻ: NIEOMYLNOŚĆ PISMA ŚWIĘTEGO]

  • Czy aby na pewno chcemy iść razem z ludźmi którzy głoszą, że Pan Jezus to Archanioł Michał?
  • Czy chcemy wywyższać ludzi?
  • Czy chcemy ukazywać, że Bóg Ojciec jest gniewny a, że tak zwani święci są osobami, które mogą przebłagać Boga przed Jego gniewem?
  • Czy chcemy ufać ludziom, którzy poświęcają się marności tego świata zamiast oddać swoją wolę Stwórcy?
     
  • Czy przyjmowanie świąt wywodzących się z  pogaństwa jest czymś dobrym?

[SPRAWDŹ TEŻ: PAN JEZUS - BÓG YHVH]
[SPRAWDŹ TEŻ: ZBAWIENIE - MIŁOSIERDZIE BOGA]

[SPRAWDŹ TEŻ: FAŁSZYWA DATA NARODZIN CHRYSTUSA]
[SPRAWDŹ TEŻ: CZY PAN JEZUS JEST ARCHANIOŁEM MICHAŁEM?]
[SPRAWDŹ TEŻ: TRADYCJA POGAŃSKIEJ WIELKANOCY]
[SPRAWDŹ TEŻ: KULT ZMARŁYCH - CZCZA GADANINA]

Pytania możemy pomnażać, ale natchnione Słowo Boże przestrzega nas przed łączeniem się z ludźmi, którzy błądzą, aby nas nie zwiedli, mamy trzymać się zdrowej nauki, a nie pozwalać na kompromisy.


"Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna.
Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie.
Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach."

2 List Jana 1:9-11


"Wystrzegaj się, byś nie zawierał przymierza z mieszkańcami ziemi,
do której idziesz, by się nie stali dla ciebie pułapką.
Przeciwnie, zburzcie ich ołtarze, potłuczcie ich pomniki,
i wytnijcie ich święte drzewa."

Księga Wyjścia 34:12-13


"Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi.
Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością?
Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością?
Albo jaka zgoda Chrystusa z Belialem, albo co za dział wierzącego z niewierzącym?
A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami?
Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg:
Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich,
i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan,
i nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę.
I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami
– mówi Pan Wszechmogący."
Drugi List do Koryntian 6:14-18


CEL - ŚWIATOWA RELIGIA


Próby łączenia się w jeden "kościół" z pod znaku krzyża to nie jest ostateczny cel, ekumenia idzie o krok dalej i dąży do powolnego łączenia się religii, zaczynając od wyżej wymienionych, idąc przez Islam, Judaizm, a kończąc na takich jak Buddyzm czy Hinduizm.
 

Spotkania jednoczące te religie odbywają się systematycznie. Na tych spotkaniach podkreślają, że wierzą w jednego tego samego Boga, ale każdy inaczej."Przestrzegajcie więc wszystkich moich ustaw i wszystkich moich praw
i wypełniajcie je, aby was nie wyrzuciła ziemia, do której was wprowadzę,
abyście w niej mieszkali.
A nie postępujcie według obyczajów tego narodu,
który wypędzam przed wami.
To wszystko bowiem czynili i obrzydziłem ich sobie."

Kapłańska 20:22-23W kwestii ekumenii na poziomie światowej prym wiedzie tutaj katolicyzm.
Tak uwielbiany w Polsce Karol Wojtyła, miał duży wkład do rozpędzenia się tej ideologi na świecie. Za swojej kadencji biskup Watykanu, nosił przydomek "papież dialogu", bez powodu tak nie został nazwany, wszystko zawdzięczał swojej pracy na rzecz ekumenizmu, gdzie jednym z ciekawszych spektakli mogliśmy oglądać w Asyżu w 1986r.

[SPRAWDŹ TEŻ: BIBLIA OBALA URZĄD "PAPIEŻA"]

fot. ZIHNIOGLU/SIPA

Karol Wojtyła całuje muzułmański koran. foto/ mieczducha888

[SPRAWDŹ TEŻ: ISLAM RELIGIA MIŁOŚCI?]
[SPRAWDŹ TEŻ: PORÓWNANIE GŁOWY ISLAMY Z MESJASZEM]

Reprezentanci tych kościołów wmawiają ludziom, że każdy może wierzyć inaczej, bo i tak każdy wierzy w tego samego Boga i tutaj powstaje problem, bo tak nie jest, ale to nie trzeba mieć wielkiej wiedzy, aby widzieć, że przykładowo buddyzm nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Tak można wymienić po kolei każde wyznanie, które różnią się od siebie diametralnie.


[SPRAWDŹ TEŻ: GRZECH ZABIJA - CHRYSTUS RATUJE]

Również aktualnie odbywają się takie spotkania, a katoliccy reprezentanci pracują bardzo prężnie do sukcesywnego "dialogu", ku budowaniu struktur jednej światowej religii.


fot. worldreligionnews.com

WSZYSTKO W SWOIM CZASIE


Czy w ogóle uda się dopiąć ekumeniczny plan jednej światowej religii, tego nie wiemy, ale jakie są zamysły i działania uderzające w naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa są bardzo jawne i widoczne. Odkupiciel jest wypierany w momencie, gdy mówimy, że inne wyznania wierzą w to samo, tyle, że na swój własny sposób.
Jest to bluźnierstwo i zbezczeszczenie ofiary naszego Pana na krzyżu, który wyrwał nas z niewoli grzechu.


[SPRAWDŹ TEŻ: PAN JEZUS JEDYNĄ DROGĄ]


“Któż jest kłamcą? Czy nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem?
Ten jest antychrystem, który wypiera się Ojca i Syna.”
1 List Jana 2:22


Jeżeli by miało dojść do jednej światowej religii, według nas nastąpi to nie wcześniej, niż po początku boleści, który będzie straszną wojną z opłakanymi skutkami dla całej zamieszkałej ziemi. Wówczas antychryst miałby gotowy grunt do zwodzenia całego świata i na czele światowej religii mógłby się nazwać fałszywym Chrystusem.
[SPRAWDŹ TEŻ: CZY NADCHODZI ZNAMIĘ BESTII?]"Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia,
Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga.
Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem?
A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie."
2 List do Tesaloniczan 2:3-6


"Dzieci, to już ostatnia godzina i jak słyszeliście, że antychryst ma przyjść, tak teraz pojawiło się wielu antychrystów. Stąd wiemy, że jest już ostatnia godzina.
Wyszli spośród nas, ale nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, zostaliby z nami. Lecz wyszli spośród nas, aby się okazało, że nie wszyscy są z nas.
1 List Jana 2:18-19


Trzymajmy się zdrowej nauki Chrystusa, bo tylko On jest drogą, prawdą i życiem, a próbując trzymać się kurczowo ludzi, możemy podążyć w miejsce, do którego Bóg by nie chciał abyś przynależał.

Pamiętajcie, że pierwszymi zborami, były kościoły domowe, które są prawdziwymi rodzinami w Chrystusie. Nie idźcie na układy, które są promowane w instytucjach i organizacjach, słuchajcie tylko naszego Pana, bo nasz Bóg nie poprze mieszania się w ekumenicznego konia trojańskiego.


[SPRAWDŹ TEŻ: KOŚCIOŁY DOMOWE]
[SPRAWDŹ TEŻ: 7 KROKÓW DO ZMIANY ŻYCIA]
[SPRAWDŹ TEŻ: YOUTUBE - DIABEŁ MISTRZ KŁAMSTWA]
 

"Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
Nie będziesz miał innych bogów obok mnie."

Wyjścia 20:2-3


Zdjęcie główne/źródła: Paweł Kłys; Catholic Church (England and Wales)/flickr.com; PAP/EPA;  Xinlanwang; https://www.sutori.com; https://pl.wikipedia.org; https://mmnews.tv ; Combo/Coexist
Chwała na wysokości...

Chwała na wysokości...

Chwała na wysokości...

Co raz bliżej święta, tylko czyje święta? Rok temu Bóg pozwoli nam na opublikowanie części dotyczącej Biblijnych dowodów na to, że Jezus nie urodził się w grudniu.

[SPRAWDŹ TEŻ: FAŁSZYWA DATA NARODZIN CHRYSTUSA]

BLUŹNIERSTWO! NIE ŚWIĘTO.


Serca nasze się wypełniają smutkiem, gdy widzimy jak wielu ludzi oddaje się tym bluźnierczym świętom. Ludzie myślą, że śpiewając kolędy uwielbiają Boga, a tym czasem bluźnią imieniu naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. 


Diabeł cieszy się gdy widzi jak ludzie, którzy chcą być posłuszni Bogu, postępują i wypełniają bluźniercze praktyki wykonując obrzydliwe tradycje związane z grudniowymi obchodami.

[SPRAWDŹ TEŻ: DIABEŁ OJCIEC KŁAMSTWA]

Same święta są zmieszane z postępowaniem tego świata i pogańskimi tradycjami. Śpiewanie tzw. kolęd i obchodzenie innych tradycji jest bluźnierczą praktyką skierowaną przeciw całemu prawdziwemu chrześcijaństwu. 


Czy ktoś z was obchodząc urodziny jest ubierany w pieluszki i śpiewa mu rodzina "lulaj lulaj".

Wątpię by ktokolwiek z was chciałby być tak poniżany przez innych, dlatego praktykowanie takich pieśni jest obrzydliwe w oczach Pana.


"Oddal ode mnie wrzask waszych pieśni, bo nie chcę słuchać dźwięku waszych cytr."
Amosa 5:23


ALFA I OMEGA, A NIE DZIECIĄTKO


Słowo Boże które jest wyznacznikiem wszelkiego podejścia jakie powinni mieć chrześcijanie, wskazuje nam, jaki był Chrystus przed przyjściem na świat i jak wyglądał Syn Boży w trzecim niebie gdy objawił się Janowi długo po zmartwychwstaniu.


"Wówczas Żydzi powiedzieli do niego:
Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?

Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam:
Zanim Abraham był, ja jestem.

Wtedy porwali kamienie, aby w niego rzucać.
Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni,
przechodząc między nimi, i tak odszedł."

Ewangelia Jana 8:57-59


Pan Jezus na ziemi był człowiekiem ale po za swoim stworzeniem jest Bogiem Wszechmogącym Alfą i Omegą:

[SPRAWDŹ TEŻ: JEZUS - BÓG YHVH]


"Znalazłem się w zachwyceniu Ducha w dniu Pańskim
i usłyszałem za sobą głos potężny jakby trąby;

Który mówił: Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni.
Co widzisz, napisz w księdze i poślij do siedmiu kościołów,
które są w Azji: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry,
Sardes, Filadelfii i Laodycei.

I odwróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos mówił do mnie.
A gdy się odwróciłem, zobaczyłem siedem złotych świeczników;

A pośród tych siedmiu świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, ubranego w długą szatę i przepasanego na piersi złotym pasem.
Jego głowa i włosy były białe jak biała wełna, jak śnieg, a jego oczy jak płomień ognia.
Jego stopy podobne do mosiądzu, jakby w piecu rozżarzonego, a jego głos jak szum wielu wód.
W swej prawej ręce miał siedem gwiazd, a z jego ust wychodził ostry miecz obosieczny. Jego oblicze było jak słońce, gdy świeci w pełni swej mocy.
Gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy i położył na mnie swą prawą rękę, mówiąc mi: Nie bój się! Ja jestem pierwszy i ostatni;
I żyjący, a byłem umarły. A oto żyję na wieki wieków i mam klucze piekła i śmierci."
Objawienie Jana 1:10-18Majestat Baranka Bożego, był tak potężny, że Jan aż prawdopodobnie zemdlał , dlatego Jego wielkość, chwała, moc jest niewyobrażalna dla naszych ziemskich rozumów, dlatego ukazywanie Syna Bożego Wszechmogącego, jest bluźniercze wobec całej Bożej rodziny Ojca i Syna.

[SPRAWDŹ TEŻ: GRZECH ZABIJA - CHRYSTUS RATUJE]

Zaprzestańcie tych praktyk i pokutujcie od swoich złych uczynków, gdyż Bóg wybaczy wam ten błąd nie wiedzy, przeoczenia.
Nasz Pan Jezus Chrystus i Bóg Ojciec nie są skorzy do gniewu, a do przebaczenia i miłosierdzia, ale odrzucanie prawdy i trwanie w ludzkich grzesznych tradycjach, czyni ludzi nieposłusznymi, a wszelkie nieposłuszeństwo prowadzi do zatracenia i wiecznej anihilacji.


[SPRAWDŹ TEŻ: 7 KROKÓW DO ZMIANY ŻYCIA]
[SPRAWDŹ TEŻ: ZBAWIENIE - MIŁOSIERDZIE BOŻE]
[SPRAWDŹ TEŻ: PIEKŁO I DRUGA ŚMIERĆ]
[SPRAWDŹ TEŻ: DUSZA I CIAŁO]
[SPRAWDŹ TEŻ: ANIHILACJA KAŻDEGO WROGA]

Rozwód - wyjątek z Ewangelii

Rozwód - wyjątek z Ewangelii


Czy rozwód jest dopuszczany przez Boga?

Takie pytanie zadaje nie jeden młody chrześcijanin, który nie wiem czy w przeszłości dobrze postąpił i zastanawia się czy może poślubić inną kobietę?
Czy jego aktualna decyzja może być właściwa przy ewentualnej rozłące z partnerką?

[SPRAWDŹ TEŻ: CZY DŁUGO TRWAŁE MAŁŻEŃSTWO JEST DZISIAJ MOŻLIWE?]

Wówczas najczęściej człowiek zaczyna szukać informacji i odpowiedzi tam gdzie nie powinien, czyli u ludzi, zamiast u Cudownego Doradcy, Boga Wszechwiedzącego u którego jest wszelka mądrość.

[SPRAWDŹ TEŻ: NIEOMYLNE PISMO ŚWIĘTE]


"Tak mówi PAN: Przeklęty człowiek, który ufa człowiekowi i który czyni ciało swoim ramieniem, a od PANA odstępuje jego serce."
Księga Jeremiasza 17:5WYJĄTEK MATEUSZA


Zainteresowana osoba która poszukuje informacji o ewentualnym rozwodzie np. w internecie, bardzo szybko odnajdzie "pozwolenie", które jest powszechnie propagowane w wielu kościoła protestanckich.

[SPRAWDŹ TEŻ: DLACZEGO JEST TYLE ZŁA NA ŚWIECIE?]

Mowa tutaj o tak zwanym wyjątku Mateusza, który miałby dawać zielone światło do rozwodu. Osoby popierające takie praktyki wskazują dwa fragmenty Ewangelii Mateusza, z rozdziału 5 i 19:
 
 
"A ja wam mówię, że każdy, kto oddala swą żonę, poza sprawą nierządu, czyni ją [osobą], względem której scudzołożono, a kto by oddaloną pojął - cudzołoży."
Ewangelia Mateusza 5:32 - Przekład EIB


"A ja wam mówię: Każdy, kto porzuca swoją żonę - poza przypadkiem nierządu - naraża ją na cudzołóstwo, i każdy, kto ożeniłby się z rozwiedzioną, czyni z niej cudzołożnicę."
Ewangelia Mateusza 5:32 - Przekład Świętego Pawła


"Mówię wam zaś: Ktokolwiek oddaliłby swoją żonę nie za nierząd i pojął inną - cudzołoży"
Ewangelia Mateusza 19:9 Przekład EIB


"Dlatego mówię wam: Oprócz przypadku nierządu, jeśli porzuca żonę i żeni się z inną, cudzołoży."
Ewangelia Mateusza 19:9 - Przekład Świętego Pawła


W obydwu przekładach dosłownych jest użyte słowo "nierząd", które nie oznacza tego samego co "cudzołóstwo".

[SPRAWDŹ TEŻ: RECENZJA BIBLIA TYSIĄCLECIA]
[SPRAWDŹ TEŻ: RECENZJA UWSPÓŁCZEŚNIONA BIBLIA GDAŃSKA]


Słowo greckie "porneia" (STRONG 4202 ) użyte jako nierząd, oznacza również prostytucje, wszeteczeństwo, rozpustę.
Za to słowo w języku greckim używane do cudzołóstwa brzmi "moichao" (STRONG 3429)

W RZECZYWISTOŚCI BRAK WYJĄTKU


Cały ten wyjątek nie jest żadnym wyjątkiem, wręcz te wersety należy pojmować, jako nakaz, jaki Pan Jezus wydaje chrześcijanom, aby rozstać się z małżonkiem, który w praktycznym i teoretycznym stanie nie jest nim w oczach Boga, by nie dopuszczać się grzechu wszeteczeństwa.

[SPRAWDŹ TEŻ: 7 KROKÓW DO ZMIANY ŻYCIA]
[SPRAWDŹ TEŻ: GRZECH ZABIJA - CHRYSTUS WZYWA DO POKUTY]

Jako przykład możemy dać związek małżeński między bratem a siostrą, który jest kazirodztwem i w oczach Najwyższego nie jest on ważny.

Ludzie przynależący do wielu instytucji, próbują tłumaczyć swoje rozwody, gdzie w oczach Boga są one nadal aktualne. Żadna zdrada czy inny zły czyn małżonka, nie może dać zielonego światła do zerwania przymierza małżeńskiego.

[SPRAWDŹ TEŻ: KONIEC JEST BLISKO]


"Zamężna kobieta bowiem, dopóki mąż żyje, jest z nim związana prawem, a jeśli mąż umrze, zostaje uwolniona od prawa męża.
Tak więc, dopóki mąż żyje, będzie nazywana cudzołożnicą, jeśli zostanie żoną innego mężczyzny. Jeśli jednak jej mąż umrze, jest wolna od tego prawa, tak że nie będzie cudzołożnicą, choćby została żoną innego mężczyzny."

List do Rzymian 7:2-3


ZDROWA NAUKA BOŻA


Nie dajcie sobie wmawiać, że z jakiegoś powodu możecie rozstać się ze swoim małżonkiem, bo jesteście związani przymierzem małżeńskim, aż do śmierci, bo jak Pan Jezus mówił i wskazywał, co zostało złączone, człowiek nie może rozłączyć.


"Dlatego opuści mężczyzna swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną;
I będą dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało.
Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza.

Ewangelia Marka 10:7-9


Łatwo wpaść w pożądliwości swojego serca i nie słuchać głosu Pana Jezusa, dlatego każdy bacznie powinien trwać w zdrowej społeczności z Synem Bożym i Bogiem Ojcem, bo Oni dwaj są Wszechmogący i Oni mogą wyprowadzić z każdej mylnie pojmowanej nauki.

[SPRAWDŹ TEŻ: MIŁOŚĆ WIELU OZIĘBNIE]

Nie chcę abyście wierzyli na słowo naszej stronie, lecz abyście poświęcili swój czas na studium nad Słowem Bożym i w prośbach w modlitwie nad zrozumieniem danego tematu. My, ludzie z natury jesteśmy niecierpliwi i chcemy posiąść wiedze natychmiastowo i przez to często wpadamy w nauki ludzi, którzy nie dostatecznie dobrze przepracowali daną sprawę z Panem.

[SPRAWDŹ TEŻ: JAK ZATRZYMAĆ UCIEKAJĄCY CZAS?]

Lecz poświęcony czas studium i modlitwie zaprocentuje w poznanie i nie dajmy się zwodzić mylnym naukom, takim jak nieśmiertelna dusza, trynitarianizm czy wyjątek Mateusza.

[SPRAWDŹ TEŻ: NIEŚMIERTELNA DUSZA CZ.1: PIEKŁO I DRUGA ŚMIERĆ]
[SPRAWDŹ TEŻ: NIEŚMIERTELNA DUSZA CZ.2: DUSZA I CIAŁO]
[SPRAWDŹ TEŻ: NIEŚMIERTELNA DUSZA CZ.3: ANIHILACJA KAŻDEGO WROGA]
[SPRAWDŹ TEŻ: MIECZDUCHA888: BINITARIANIZM - KIM JEST DUCH ŚWIĘTY?]

Pułapek diabła jest znacznie więcej, dlatego strzeżcie się i pokładajcie ufność w Panu.

[SPRAWDŹ TEŻ: STRZEŻCIE SIĘ ZŁEGO]
Recenzje wydań Biblii część #2 - Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Recenzje wydań Biblii część #2 - Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Recenzje wydań Biblii część #2 - Uwspółcześniona Biblia Gdańska

DOBRA NA START


Uwspółcześniona Biblia Gdańska jest drugim przekładem jaki wpadł w nasze ręce.
Uznaliśmy, że to dobry moment, by odnieść się do tego tłumaczenia i dorzucić artykuł do naszej serii recenzji przekładów Biblii.

[SPRAWDŹ TEŻ: RECENZJA BIBLIA TYSIĄCLECIA]

Formalnie jest to przekład w którym uaktualniona została gramatyka i przekaz słów wcześniej zawarty w wydanej z 1606r. Biblii Gdańskiej.

Co warto podkreślić - nie ma idealnego przekładu, dlatego warto posiadać większą ilość tłumaczeń, aby porównywać i odpowiednio badać Pismo - do czego serdecznie zachęcamy.

[SPRAWDŹ TEŻ: NIEOMYLNE PISMO ŚWIĘTE]

Uważamy, że dla osób, które chcą poznać Biblię i przekaz do ludzi od Boga, jest to najlepsze wydanie Nowego Testamentu na pierwsze studium, ze względu na wygodny i zrozumiały zapis oraz zerową ilość przypisków. 

W Starym Testamencie jest więcej uchybień, czy błędów językowych - jednak również do niego warto zasiąść i przestudiować treść.

Zanim podejmiecie się poznawania Starego Przymierza - najpierw należy poznać Nowe - bo inaczej zrozumienie Starego Przymierza może być bardzo trudne, a nawet zniechęcić do poznawania dalszego przekazu.


"Mając więc taką nadzieję, poczynamy sobie z wielką śmiałością,
a nie tak, jak Mojżesz, który kładł zasłonę na swoją twarz, aby synowie Izraela nie patrzyli na koniec tego, co przemijające.
Ale ich umysły przestały być wrażliwe. Gdyż aż do dnia dzisiejszego ta sama zasłona pozostaje przy czytaniu starego przymierza, nieodsłonięta, ponieważ usuwa się w Chrystusie."

2 List do Koryntian 3:12-14


Ważną kwestią, jeśli pragniemy studiować Słowo Boże rozumiejąc Boży przekaz jest ogromna ilość modlitwy i prośby o mądrość i zrozumienie. 
My osobiście prosimy o to każdego dnia, również przed studiowaniem i w trakcie czytania. Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie pojąć wszystkiego od razu, a Pan stopniowo będzie otwierać naszego głowy - a proces poznania i uświęcenia będzie trwał całe nasze życie.

[SPRAWDŹ TEŻ: MODLITWA]

Dlatego też, nie zniechęcajcie się, gdy czegoś nie rozumiecie, nie szukajcie ludzkich wytłumaczeń - bo każdy człowiek może się mylić, a wy tego słuchając będziecie się sugerować zdaniem innych - i zagłuszycie tym samym głos Bożego Ducha.

Pan doskonale wie co na ten moment jesteśmy w stanie przyjąć i co w danym momencie jest potrzebne ku naszemu wzrostowi - nie próbujcie wychodzić ponad to i pozwólcie prowadzić się Bogu. W internecie jest mnóstwo głosicieli, w każdym kościele na kazaniu możecie usłyszeć tłumaczenie Bożych Słów - ale Pan dał nam rozum, daje nam Swego Ducha byśmy mogli rozumieć te natchnione księgi wg Jego prowadzenia.

COMMA JOHANNEUM, BRAK PRZYPISKÓW


Uwspółcześniona Biblia Gdańska (UBG) w porównaniu do Tysiąclatki jest wolna od apokryfów, lecz uwikłała się w "Comma Johanneum", które jest próbą fałszowania piątego rozdziału, pierwszego listu Jana.

[SPRAWDŹ TEŻ MIECZDUCHA888: COMMA JOHANNEUM]

W UBG tetragram YHVH został przemieniony na słowo PAN, co uważamy za lepszą opcję, niż stosowanie zwrotu jak m in. w przypadku Tysiąclatki "Jahwe".

Chodź w tej sprawie nie tak do końca jest pięknie.
W UBG dwukrotnie w księdze Izajasza i raz w księdze Wyjścia została użyta forma Jehowa. To podobnie jak Jahwe jest nieprawidłowym odczytem tetragramu.

Dlaczego? Bo nawet Żydzi nie wiedzą jak czyta się prawidłowo imię Boże, gdyż zostało ono zakryte przed ludźmi.


"Pokładajcie nadzieję w PANU na wieki, bo JEHOWA BÓG jest wieczną skałą."
Izajasza 26:4


Dużym plusem tego wydania Pisma jest brak przypisków, które rzekomo by miały sugerować sens rozumienia konkretnych wersetów. Na początku drogi z Chrystusem jest to bardzo ważne, aby to Jego pytać o to jak powinno się rozumieć konkretne rzeczy w Biblii.

Pytanie innych braci nie jest niczym złym, jednak jeśli chodzi o podstawowe rozumienie Pisma, szczególnie spraw związanych z doktrynami - Bóg musi nam je objawić i ukazać. Jeśli swoją wiedzę na ten temat będziemy czerpać od ludzi, może się okazać, że wpadniemy w błędne nauki, z których w późniejszym czasie ciężko się wydostać.  Dlatego tak ważne jest dokładne badanie Pisma, a nie sugerowanie się naukami innych.

Bardzo dużym plusem tego wydania jest jego dostępność - fundacja Wrota Nadziei, która ją wydała udostępnia darmową wersję PDF, którą możemy czytać na telefonie a nawet wydrukować.

➦UBG - Wersja PDF

Dużą gratką dla osób, które pragną się dzielić Słowem Bożym w ramach ewangelizacji jest również umożliwiona przez fundację tańsza wersja Nowego Testamentu. Jedynie za koszt wydruku i przesyłki można nabyć taką wersję, by dzielić się tym dobrem z innymi.

Ogromny szacunek dla fundacji Wrota Nadziei za taką możliwość.


OCENA UWSPÓŁCZEŚNIONEJ BIBLI GDAŃSKIEJ


Dla przypomnienia:
naszą ocenę opieramy na paru kryteriach.

Pod uwagę bierzemy:
Jakość tłumaczenia, ilość i rodzaj przypisków, dostępność na rynku, cena, dodatki.

Ocena jest naszym obiektywnym obrazem, nie chcemy się sugerować sympatią czy antypatią do konkretnych instytucji, pragniemy jednak oddać pełnię prawdy, którą jest samo Pismo Święte.

Skala oceny od 1 do 5 punktów.


JAKOŚĆ TŁUMACZENIA

To kryterium musimy rozdzielić na dwie kategorie:
· Starego Testamentu
· Nowego Testamentu

Stare Przymierze jest głównie tłumaczone z
Septuaginty (Biblia Gdańska, która jest protoplastą UBG opierała się na tych właśnie tłumaczeniach), która nie jest idealnym tekstem źródłowym tej części Biblii.
Ponieważ przekład Septuaginty powstawał przez długi czas i pracowało nam nim wielu tłumaczy, jest on zróżnicowany pod względem wierności tekstowi hebrajskiemu.

Przez to Stary Testament ma trochę niedociągnięć.
Nie jest to bardzo złe tłumaczenie - raczej jego poziom określili byśmy jako średni.

Nowe Przymierze
stoi o poziom wyżej od Starego, chodź dużo mu ujmuje wyżej wymieniona Comma Johanneum, jednak mimo to serdecznie polecamy młodym w wierze chrześcijanom rozpocząć poznawanie Pana od tego właśnie wydania.


OCENA: 3,5


PRZYPISKI

Przypiski mogą być zarówno dobre, jak i złe.
Jednak najlepiej - gdy ich nie ma, aby nikt nie sugerował się ich treścią i nie powielał myśli ich autorów, a pozwolił by poznanie Słowa Bożego było w pełni odkrywane przez Ducha Chrystusowego.

Uwspółcześniona Biblia Gdańska nie posiada przypisków, co jest ogromnym plusem tego przekładu i sprawia, że UBG jest idealnym materiałem dla niemowląt w Chrystusie.


OCENA: 5


DOSTĘPNOŚĆ I CENA


Uwspółcześniona Biblia Gdańska miała być przewodzącym Pismem wśród Protestantów. Jednak przez kiepskie teksty źródłowe jak m.in Septuaginta nie przyjęła się z tak dużym rozmachem jak planowano. Nie zmieniło to jednak wiele w jej rozpowszechnieniu - gdyż UBG zarówno Nowy Testament, jak i kompletna Biblia 66 ksiąg jest bez problemu do kupienia zarówno w sieci jak i Chrześcijańskich księgarniach.

Nowy testament
z Księgą Psalmów i Przysłów to koszy ok. 60 zł
Nowy i Stary Testament ok. 85 zł

Fundacja Wrota Nadziei udostępniła również możliwość pobrania UBG w formie pdf oraz ebooka całkowicie za darmo, co jest dużym atutem i ułatwieniem.

Ważnym elementem naszej oceny jest również dostępność tego przekładu w formie ewangelizacyjnej i dostępności większej ilości egzemplarzy w przystępnej cenie.OCENA: 4,5


DODATKI


W UBG, można odnaleźć jedynie cztery czarno-białe mapy.
Biorąc pod uwagę inne przekłady, które posiadamy, bądź z którymi mieliśmy styczność jest wypada ona dość blado.

Dodatkowe pół punktu dorzucimy ze względu za początkowe strony tego wydania, które są bardzo ciekawą pomocą, w wyłapywaniu pierwszych zagadnień związanych z naszym rozwojem duchowym.


OCENA: 2,5

OCENA OGÓLNA


Uwspółcześniona Biblia Gdańska jest świetnym przekładem na początek przygody z Pismem ze względu na prosty, dosłowny i bardzo zrozumiały język i na brak jakichkolwiek przypisków, wciągających w konkretne myślenie na temat spraw zarówno dogmatycznych jak i tych mniejszych.


Łatwa dostępność oraz przystępna cena również zaliczają się do ogromnych plusów tego przekładu.

Sama treść jak już wspomnieliśmy jest dosłowna, ale biorąc pod uwagę tłumaczenie - nie jest ono najlepsze i studiując Pismo z pomocą również innych przekładów, można dopatrzeć się kilku błędów językowych, często wypaczających sens niektórych zdań.

Dużym minusem jest używanie w tym przekładzie Comma Johanneum, które całkowicie zmienia sens prawdziwego przekazu idącego z Słów Jana odnoszącego się do Bożej Rodziny i pojmowania Jej istoty.

W każdym bądź razie uważamy, że każdy chcący badać Pismo i poznawać Boga coraz lepiej powinien wyposażyć się również w ten przekład.


OCENA: 3,88


Pragniemy podkreślić, że ocena jest ugruntowana naszym odbiorem danego przekładu, staramy się, by była ona w pełni skrupulatna i opierała się jedynie na prawdzie i mądrości zawartej w przekazywanym nam przez Boga Słowie.
Nie zmuszamy nikogo do zgadzania się z naszą opinią, a zachęcamy do badania, porównywania danych przekładów. Pragniemy również nakłonić Was do sprawdzania wszystkiego samodzielnie w Piśmie, pozwalając się prowadzić Duchem naszego Pana, by niezależnie od czytanego przekładu - to prowadzenie Jezusa w Was działo - nie ludzkie nauki! Nie sugerujcie się przypiskami, bo mogą wypaczyć w Was zrozumienie prawdy Bożej.

Ta recenzja nie ma na celu obrażenia kogokolwiek, działamy w pełni miłosierdzia.
Pragniemy jednak otworzyć oczy tym, którzy w zaparte ufają ludziom, gubiąc w tym zaufanie do naszego Pana i do Jego Słowa, które jest nieomylne, i chronione od wieków!

[SPRAWDŹ TEŻ: 7 KROKÓW BY ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE]