Jestem dobrym człowiekiem

Jestem dobrym człowiekiem

Jestem dobrym człowiekiem

Ostatnio, podczas rozmowy ze znajomą od słowa do słowa, okazało się, że zdarza jej się słuchać vloga pana Szustaka - katolickiego głosiciela, udzielającego się czynnie w mediach społecznościowych. Podczas tej rozmowy dowiedzieliśmy się o jego głoszeniu względem zbawienia. Jako osoby, które każdą informację starają się badać, nie wierząc na słowo - odnaleźliśmy ten filmik w internecie i postanowiliśmy przeanalizować jego spojrzenie.

Wg jego wypowiedzi podpieranych tezami płynącymi z II soboru watykańskiego - każdy człowiek - również ateista - zostanie zbawiony - byle czynił dobrze.

Czy głoszenia pana Szustaka mają cokolwiek wspólnego z prawdą, a jego słowa można podeprzeć Pismem Świętym?

[SPRAWDŹ TEŻ: NIEOMYLNE PISMO ŚWIĘTE]

Czy wystarczy być "dobrym człowiekiem" by zostać zbawionym?

W tym artykule postaramy się przybliżyć ten temat i odpowiedzieć na te pytania opierając się na Biblii.


JESTEM DOBRYM CZŁOWIEKIEM - BÓG MNIE ZBAWI


Ludzie tego świata często na pytanie o swoje postępowanie odpowiadają, "jestem dobrym człowiekiem". Gdzieś wpojone im zostało, że jeśli nikogo nie zamordowali, nie szukają zła, starają się pomagać innym - to przecież Bóg ich nie odrzuci.

Że potępieni zostaną Ci, których ogół ludzkości uznaje za złych - jak np. Hitler, Mao Zedong czy Kuba Rozpruwacz.

Warto teraz zadać sobie kilka ważnych pytań.
Co to w ogóle znaczy być dobrym człowiekiem?
Kto może zasłużyć na takie miano?
I kto właściwie ustala zasady moralności?

Biorąc pod uwagę miliardy ludzi na świecie - dla każdego moralność może oznaczać coś innego - dla jednego godne pogardy jest zabójstwo - jednak jeśli zamordowany zostanie np. pedofil czy gwałciciel - morderca nazywany jest wówczas bohaterem. Czym jednak różni się od tego, którego zabił?
Jedynie moralnym spojrzeniem społecznym.

Jeśli z naszego słownika wykasowali byśmy słowo "grzech", a moralność opierali na coraz bardziej przeciąganej granicy - to w pewnym momencie morderstwo czy gwałt przestaną kogokolwiek zadziwiać, a w końcu staną się czymś naturalnym.

Podobnie dziś dzieje się z kłamstwem, kradzieżą, cudzołóstwem. Można by wymienić tego znacznie więcej - ale gdy nasza moralność zaczyna tracić pierwotne wartości - granica poszerza się coraz dalej.

Warto teraz podkreślić, że moralność została nam wpojona przez Stwórce, a zaburzona w chwili, gdy Adam i Ewa sprowadzili grzech na świat.

[SPRAWDŹ TEŻ: DOWODY NA MŁODY WIEK ZIEMI]
[SPRAWDŹ TEŻ: ŚWIAT Z PRZED POTOPU CZ.1]

Jednak nie zapominajmy, że tym który będzie nas sądził wg swoich zasad jest właśnie Bóg - dlatego jeśli pragniemy życia wiecznego, to właśnie wg Bożych norm powinniśmy postępować. Pan jest miłosierny, jest też jednak sprawiedliwym sędziom, który pragnie by swoją moralność opierać na tym, co On właśnie pragnie nam przekazać.

Pismo Święte ukazuje, że nikt z nas nie jest sprawiedliwy, bo każdy dopuścił się w swoim życiu złych czynów i każdy choć raz przekroczył Boże prawo.

Czy w takim razie wszyscy jesteśmy winni śmierci?


"Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego"
List Rzymian 3:10Wiele osób w tym momencie się oburzy i powie, że przecież nie robią nic niemoralnego. Postępują dobrze, nikogo nie krzywdzą.

Ale czy na pewno?

Odpowiedzcie teraz w swoich sercach na te pytania:

  • Czy kiedykolwiek skłamałeś?

  • Czy kiedykolwiek patrzyłeś pożądliwie na drugą osobę?

  • Czy coś kiedyś ukradłeś?
    (kradzież to również nielegalne ściągnięcie filmu czy mp3)

  • Czy kiedykolwiek się na kogoś gniewałeś, złorzeczyłeś bliźniemu?

  • Czy kiedykolwiek zazdrościłeś czegoś drugiej osobie?

Jeśli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś "TAK" - jesteś winny.
I gdybyś dziś stanął przed sędziom na Bożym sądzie mógłbyś usłyszeć tylko jeden wyrok - WINNY!

W takim razie jeśli każdy z nas jest winny śmierci, to kto odziedziczy życie wieczne?

[SPRAWDŹ TEŻ: ZBAWIENIE - MIŁOSIERDZIE BOŻE]

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w Piśmie Świętym!"I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem, i otwarto księgi. Otwarto też inną księgę, księgę życia. I osądzeni zostali umarli według tego, co było napisane w księgach, to znaczy według ich uczynków."
Objawienie Jana 20:12


KOŁO RATUNKOWE - JEZUS CHRYSTUS


Gdy grzech przyszedł na świat, ludzie zaczęli zatracać swoją moralność. Początkowo byli sądzeni ze swoich uczynków, i jeśli nie wykraczali poza Bożą moralność mogli liczyć na ratunek.

Gdy Mojżesz spisał prawo - ukazało ono, co w oczach Boga jest moralne - wtedy by odkupić grzech składano ofiary na ołtarzu w zależności od przewinienia.

Bóg jednak od początku wiedział, że będzie nam potrzebny wybawca.
Ktoś kto raz na zawsze i kompletnie złoży za nasz grzech swoją ofiarę.

Był nim Jezus Chrystus - który oddał za nas największą możliwą ofiarę - SIEBIE, ginąc na krzyżu męczeńską śmiercią, swoją niewinną krew przelewając za nasz grzech."Aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby on był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa."
List do Rzymian 3:26


Zapłacił - jednak musimy dać coś od siebie!


WIARA


Zbawieni jesteśmy z wiary. Dlatego gdy uwierzymy zarówno w wielki czyn Chrystusa jak i Jego samego jako naszego Boga i zbawcę - otrzymamy Bożą Łaskę, która otwiera nam bramy do życia wiecznego. Jednak pamiętając, że zarówno Szatan jak i Demony również wierzą w Jezusa - a oni zbawienia nie dostąpią musimy pamiętać również o kolejnych krokach.


"W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane: Sprawiedliwy będzie żył z wiary."
List do Rzymian 1:17


"A jeśli przez łaskę, to już nie z uczynków, inaczej łaska już nie byłaby łaską. Jeśli zaś z uczynków, to już nie jest łaska inaczej uczynek już nie byłby uczynkiem."
List do Rzymian 11:6


POKUTA


Bóg dzięki wierze daje nam powołanie do pokuty.
Pokuta to nic innego jak odwrócenie się od grzechu i swojej nieprawości - jeśli sami wykażemy chęć zmiany swojego życia i zaczniemy żyć z wiary - Pan pomoże nam usunąć z naszego życia to co dotąd wydawało się niemożliwe do zrobienia - depresję, życie w kłamstwie, uzależnienia itd.

[SPRAWDŹ TEŻ: ŚWIADECTWO - DEPRESJA CICHY MORDERCA]

"Czy gardzisz bogactwem jego dobroci, cierpliwości i nieskwapliwości, nie wiedząc, że dobroć Boga prowadzi cię do pokuty?
Ty jednak przez swoją zatwardziałość i niepokutujące serce gromadzisz sobie samemu gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga;
Który odda każdemu według jego uczynków"
List do Rzymian 2:4-6


"Zbawienie jest łaską Boga, dla nas dla ludzi, bo nikt nie zasługuje na zbawienie przez swoje winy które każdy człowiek gromadzi przez całe życie.Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa;
Dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Boga."
List do Rzymian 5:1-2


Każdy kto trwa w grzechu i nie pokutuje - nieprzerwanie jest przestępcą wg Bożego prawa. W takim przypadku łaska płynąca z Nowego Przymierza nie obowiązuje.

Tylko ten kto wypełnia prawo miłości staje się dzieckiem Bożym.

[SPRAWDŹ TEŻ: CZY JESTEŚ DZIECKIEM BOŻYM?]

To nie znaczy, że nie przydarzą nam się wpadki i że po jednej pomyłce zostaniemy odrzuceni. Każdy nasz upadek jest bardzo bolesny, ale to powoduje, że jeszcze bardziej staramy się odejść od zła, którego dotąd byliśmy częściom. Nasze stare przyzwyczajenia, świat przesiąknięty grzechem nie raz wciąga nas w swoje sidła - jednak żyjąc wg. woli naszego Pana zauważamy te przewinienia co sprawia, że cały czas się uczymy i wzmacniamy. Gdy na nim pokładamy swoją słabość i wyciągamy ręce - jesteśmy usprawiedliwieni.


[SPRAWDŹ TEŻ: GRZECH ZABIJA - CHRYSTUS RATUJE]


"Cóż więc powiemy? Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska obfitowała?
Nie daj Boże! My, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże możemy jeszcze w nim żyć?
Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni?
Zostaliśmy więc pogrzebani z nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia."
List do Rzymian 6:1-4


"Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, żebyście mieli mu być posłuszni w jego pożądliwościach.
I nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie samych siebie Bogu jako ożywieni z martwych i wasze członki jako oręż sprawiedliwości Bogu.
Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod prawem, lecz pod łaską.
Cóż więc? Będziemy grzeszyć, bo nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską? Nie daj Boże!
Czyż nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako słudzy w posłuszeństwo, komu jesteście posłuszni, tego jesteście sługami: bądź grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwa ku sprawiedliwości?
Ale chwała Bogu, że gdy byliście sługami grzechu, usłuchaliście z serca wzoru tej nauki, której się poddaliście;
A będąc uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości.
Po ludzku mówię, z powodu słabości waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście wasze członki na służbę nieczystości i nieprawości, aby czynić nieprawość, tak teraz oddawajcie wasze członki na służbę sprawiedliwości, abyście byli uświęceni.
Dopóki bowiem byliście sługami grzechu, byliście wolni od sprawiedliwości.
Jakiż więc wówczas mieliście pożytek z tych rzeczy, których się teraz wstydzicie? Ich bowiem końcem jest śmierć.
Lecz teraz, uwolnieni od grzechu, gdy staliście się sługami Boga, macie swój pożytek ku uświęceniu, a na końcu życie wieczne.
Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu."
List do Rzymian 6:12-23


"Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości."
List do Rzymian 13:12


POZNANIE

Jeśli pragniemy tego usprawiedliwienia - musimy pojednać się z Bogiem, stać się Jego przyjaciółmi - a jak wiemy przyjaciela należy poznawać i cały czas podsycać tą relację. Drogą do poznania Boga jest Pismo Święte, w modlitwie przekazujemy Bogu swoje dziękczynienie, opowiadamy o swoich słabościach, o tym z czym musimy jeszcze walczyć. A On nas wysłuchuje, nie zawsze działa tak jak my tego oczekujemy - jednak Jogo plan jest najlepszy i zawsze - niezależnie od sytuacji musimy Mu ufać - bo Bóg się nie myli.

[SPRAWDŹ TEŻ: MODLITWA]


WYSTRZEGAJMY SIĘ ZŁA I WIERZMY


I znów przechodzimy do momentu, w którym czas zadać kolejne pytania.

Czy nasza wiara jest wystarczająca i jeśli już uwierzyliśmy nie musimy nic więcej z siebie dać, bo zbawienia nie można utracić?

Wiele osób pewnie podrapie się po głowie i zastanowi po co tyle pytań, jednak to konkretne pytanie jest dość istotne. W wielu instytucjach, kościołach, zborach często można spotkać się z podejściem "raz zbawiony - zawsze zbawiony" i zachowaniami, w których wiara widoczna jest tylko podczas zgromadzeń, a brak jej w codziennych czynach. Pomijając już życie światem, branie udziału w przyzwyczajeniach odciągających od Boga, zbyt mało widoczne jest miłosierdzie i działania poza swoim kościołem na rzecz Boga. I co w tym najsmutniejsze - popieranie, a także trwanie w grzechu. 

Tego należy się wystrzegać, być czujnym, by samemu z czasem nie stać się letnim chrześcijaninem, albo całkiem zagłuszyć Boży głos wołający o pokutę.

[SPRAWDŹ TEŻ: CZYM JEST CHRZEŚCIJAŃSTWO?]

Sama wiara nie da nam zbawienia, a tak nie zrobią tego same uczynki.
Demony też wierzą, a jednak ich czyny doprowadzą ich na zatracenie - podobnie będzie z tymi, którzy nie żyją wg. przykazań miłości.


"Ty wierzysz, że jest jeden Bóg, i dobrze czynisz. Demony także wierzą i drżą."
List Jakuba 2:19


Jeśli ktoś w waszym zborze twierdzi, że wiara w wielki czyn Chrystusa oraz jego zbawczą łaskę jest wystarczająca, a sam trwa w grzechu i od niego nie odstępuje, uważając, że nie robi nic złego i jest "dobrym człowiekiem" - uważajcie i najlepiej uciekajcie jak najdalej od takiego miejsca i takich ludzi. (oczywiście po ówczesnym napomnieniu).

Sami spotkaliśmy się z takim zachowaniem. Mianowicie, gdy jeszcze poszukiwaliśmy swojego miejsca, wierząc, że w zborach podległych pod instytucję uda nam się je odnaleźć - trafiliśmy do kościoła, w którym widzieliśmy ludzi trwających w bałwochwalczych przyzwyczajeniach - chodzenie na mecze, oglądanie filmów i seriali w żaden sposób nie pozwalających wzrastać, granie w gry komputerowe. Są to rzeczy tego świata, które odciągają od Boga - sami w ty trwaliśmy i wiemy jak to bardzo niszczy człowieka. Co gorsza pastor tego konkretnego zboru przyzwalał, na to, sam zresztą do wielu rzeczy zachęcał, nie widząc w nich nic złego.

Jakiś czas później, gdy sami już zrezygnowaliśmy ze spotkań w tamtym miejscu, na profilu jednego z pastorów tego też kościoła widzieliśmy zdjęcie, na którym zasiadał do gry komputerowej mającej bardzo grzeszną treść z dopiskiem "majówkę czas zacząć". Warto dodać, że człowiek ten pracował z młodzieżą, wśród jego odbiorców byli młodzi ludzie, którzy poszukując Boga, otrzymywali sygnały, że życie tym światem to nic złego.

Dlatego prosimy - zachowajcie czujność, bo tacy ludzie przybierają pozory pobożności wypierając się łaski i nauki żywego Boga.


"Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj."

List do Rzymian 12:21


"Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje."
1 List do Koryntian 10:23


Jeżeli jeszcze nie pojednałeś się z Bogiem - szukaj odpowiedzi na wszystkie pytania w Piśmie Świętym - tam dostaniesz odpowiedź, co czynić i jak się zachowywać, a Pan pozwoli Ci zmienić swoje życie.

Nie będziesz "dobrym człowiekiem" na pokaz, a w procesie uświęcenia Twoje serce będzie się wybielać i odejdziesz od życia w  grzechu, niesprawiedliwości i bezprawiu. Pamiętaj, że nie to czego oczekują ludzie jest ważne i nie moralność wypisana przez człowieka doprowadzi Cię do zbawienia - a prawo miłości dane od Boga.

Jeśli jeszcze w czymś trwasz - słuchaj Bożego głosu, On podpowiada przez Pismo, przez sumienie a czasem przez innych ludzi co powinniśmy zmienić i pomoże nam to zrealizować. Nie wszystko od razu jesteśmy w stanie zmienić, ale Bóg zna doskonałą kolejność naszego procesu uświęcania.

[SPRAWDŹ TEŻ: ŚWIADECTWO - DEPRESJA CICHY MORDERCA][SPRAWDŹ TEŻ: 7 KROKÓW BY ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE]


"I żeby przez niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew jego krzyża; przez niego, mówię, to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie.
I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem w niegodziwych uczynkach, teraz pojednał;
W jego doczesnym ciele przez śmierć, aby was przedstawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych przed swoim obliczem;"

List do Kolosan 1:20-22


Ok - w takim razie czy poza uświęceniem, przykazaniami miłości i czynieniem dobra wg. prowadzenia Bożego, do zbawienia prowadzą nas inne uczynki - np. tradycje, rytuały?

W katolicyzmie można spotkać się z formułą zbawienia z uczynków - którymi są m. in. sakramenty. Nauka ta nie ma nic wspólnego z Pismem Świętym.

Podczas pierwszego kroku apostazji z kościoła katolickiego, odbyłem na ten temat rozmowę z proboszczem, a on wskazując na sakramenty powoływał się na  list Jana.


"Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie."
List Jakuba 2:17


Warto wspomnieć, że sam list Jakuba nie wskazuje na sakramenty, a na to byśmy będąc Bożymi dziećmi bezinteresownie czynili dobro, byli światłem i pomagali innym w miłości.
Nie chodzi tu rytuały, czy tradycje, które w Bożym postrzeganiu nie są niczym wzmacniającym - a wręcz przeciwnie, trzymają nas przy tym świecie i zniewalają nas. Łaska Boża jest za darmo, a przymus uzyskania sakramentu pokazuje, że musimy coś uzyskać, by Bóg nas do siebie przyjął - dodatkowo płacąc za to materialnie.

Nie o tym mówi nam Chrystus przez Pismo Święte.


"Abyście postępowali w sposób godny Pana, by podobać mu się we wszystkim, w każdym dobrym uczynku wydając owoc i wzrastając w poznawaniu Boga"
List do Kolosan 1:10


"Który nas zbawił i powołał świętym powołaniem nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy."
Drugi list do Tymoteusza 1:9


Kolejną grupą ludzi, którzy chcą dodawać coś do Nowego Przymierza, są ludzie mocno zakorzenieni w Starym Przymierzu.

Podchodzą oni do zbawienia pod pryzmatem prawa Mojżeszowego, zapominając, że Jezus Chrystus wykonał to prawo, i dziś żyjemy pod nowym przymierzem w którym nacisk położony jest stricte na dwa przykazania miłości.

Prawo z tzw. Tory wskazuje nam między innymi czym jest grzech, lecz nie ten będzie zbawiony kto wypełnia prawo, lecz ten kto wierzy i jest oddany Chrystusowej nauce i prawu miłości. 


"Wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa, dlatego że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało."
List do Galacjan 2:16


Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy,
ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie.

Habakuka 2:4


ŁASKĄ JESTEŚCIE ZBAWIENI


Piękno Dobrej Nowiny jest podkreślone w liście do Efezjan. Żadne uczynki nie mogą nas zbawić, są jednak pięknym darem od Boga abyśmy zawsze dobrze postępowali, ukazywali innym światło płynące od Pana i tym samym dawali świadectwo temu, co Jezus Chrystus i Bóg Ojciec dla nas uczynili.

[SPRAWDŹ TEŻ: NIEBO NAPRAWDĘ - OBALENIE MITÓW ŚWIATA]

Jeśli uwierzymy i oddamy Bogu swoje życie, złe uczynki nie będą się nas trzymać. 
Odejdzie złość, kłamliwość i fałsz, nie będziemy złorzeczyć innym, czy postępować niemoralnie wg. moralności określonej przez Boga - nie przez ludzi.
 
Warto pamiętać, że Bóg jest niezmienny, kanon jego zasad jest stały, nie idzie On z nikim na kompromisy - w porównaniu do ludzi, którym bardzo ciężko dogodzić. 
 
Ludzkie pojęcie moralności zmienia się z biegiem czasu, historii, mody. 
Co dla dzisiejszego społeczeństwa jest czymś naturalnym - np. związki homoseksualne - dla ludzi 100 lat temu były czymś nie do pomyślenia.

Dawniej dzieci odnosiły się z szacunkiem do starszych - dziś odnoszą się niegrzecznie, wręcz wulgarnie do pedagogów. Kiedyś, gdy dziecko dostało linijką po rękach za przewinienia, nikt się temu nie dziwił, a rodzice jeszcze popierali nauczycieli za karcenie złego postępowania - dziś takie praktyki odbierane są jako znęcanie i nauczyciel, który słownie skarci ucznia, może stracić swoją pracę.

Pamiętajmy, że jeśli będziemy się trzymać tych niezmiennych zasad, zapisanych na kartach Pisma Świętego - będziemy wypełniać wolę Bożą, a nasze postępowanie - choć coraz częściej w oczach społeczeństwa odbierane jako niemoralne społecznie, będzie dobre w oczach Stwórcy.

A lepiej jest słuchać Boga, niż ludzi ;)
 


"Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;
Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili."
List do Efezjan 2:8-10


"Niegdyś bowiem i my byliśmy głupi, oporni, błądzący, służący rozmaitym pożądliwościom i rozkoszom, żyjący w złośliwości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący jedni drugich.
Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela, względem ludzi;
Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego;
Którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela;
Abyśmy, usprawiedliwieni jego łaską, stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego."

List do Tytusa 3:3-7


Patrząc po sobie, zanim Chrystus nas odmienił, zanim narodziliśmy się na nowo, choć sami uważaliśmy się za "dobrych ludzi" - byliśmy zniszczeni przez grzech. Żyliśmy w kłamstwie, byliśmy wulgarni - choć w odbiorze innych ludzi nie robiliśmy nic złego. Dziś Pan nas odmienił, odmienił nasze spojrzenie na wiele spraw - dziś patrzymy dobrym okiem, wybaczamy, jesteśmy wyczuleni na niesprawiedliwość, jednak nie potępiamy ludzi, a pragniemy im nieść dobrą nowinę i pokazać, że jest wyjście z nieprawości. Każdy ma szansę na zmianę i każdy - nawet największy w oczach ludzi zwyrodnialec zasługuje na drugą szansę.


"Który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków."
List do Tytusa 2:14


Jeśli jeszcze nie narodziłeś się na nowo i zastanawiasz się czy masz jeszcze szansę na zmianę? Odpowiedź jest bardzo prosta - dopóki żyjesz, wszystko się może zmienić. Nie możemy ci obiecać, że w oczach ludzi będziesz dobry - ale możesz dążyć by stać się takim w oczach Boga. W porównaniu do ludzi Boże standardy dobra się nie zmieniają. Jeśli uwierzysz i będziesz pokutował od grzechu, Pan Ci pomoże w twojej przemianie, odmieni twoje serce i pokaże czym jest dobro.

Jezus Cię kocha! Chce byś był w Jego szeregach - jako dobry żołnierz miłości!


"Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak i on jest sprawiedliwy.
Kto popełnia grzech, jest z diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła."
1 List Jana 3:7-8


"Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj."
List do Rzymian 12:21

Czym jest Chrześcijaństwo?

Czym jest Chrześcijaństwo?

Czym jest Chrześcijaństwo?

Kim jest chrześcijanin lub czym jest chrześcijaństwo?
Czy drogi czytelniku szukałeś kiedyś odpowiedzi na te pytania?

Znacząca większość ludzi wyciera chrześcijaństwem wszystkie brudy, porównując wiarę płynącą z Nowego Przymierza do katolicyzmu czy innych religii, które nie mają nic wspólnego z prawdziwą nauką Jezusa Chrystusa.
Ludzie mylą obrządki, kulty, sakramenty i inne rytuały religijne z wolnością od grzechu jaką przyniósł Mesjasz.


CZYM JEST CHRZEŚCIJAŃSTWO?Wielu osób przyjmie ze zdziwieniem znaczenie słowa chrześcijanin, dla innych nie będzie to nowa informacja:

Chrześcijanin - Christianos (STRONG 5546) - związany z Chrystusem.

W tym miejscu warto wspomnieć jak różnorodne stwierdzenia można usłyszeć o pochodzeniu słowa "chrześcijanin".

W Polskim społeczeństwie spotkaliśmy ludzi łączących chrzest wodny ze znaczeniem słowa opisującym ucznia Pana Jezusa, dla innej grupy ludzi oznacza warstwę religijną instytucji i organizacji, a znajdą się tacy którzy uznają słowo chrześcijanin jako obelgę dla osoby podążającej za Chrystusem.

[SPRAWDŹ TEŻ: CHRZEST WODNY]

Jak możemy przeczytać powyżej, pochodzenie tego słowa wywodzi się z języka greckiego i określa ucznia Pana Jezusa jako związanym z Nim. Jeżeli jesteśmy powiązani z Chrystusem to nie można go uznawać za obraźliwy zwrot. Takie osoby powinny przyjmować to jako komplement.

Pierwszy raz nazwano tak uczniów w Antiochii i nie miano to na celu kogoś obrażać, a raczej określić przynależność czy pochodzenie: 


"A gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. Przez cały rok zbierali się z tym kościołem i nauczali wielu ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy uczniów nazwano chrześcijanami."
Dzieje Apostolskie 11:26


Tak samo władca Agryppa użył zwrotu chrześcijanin do Pawła, gdy ten zeznał przed nim swoja "winę".


"Czy wierzysz, królu Agryppo, prorokom? Wiem, że wierzysz.
Wtedy Agryppa powiedział do Pawła: Niemal przekonałeś mnie, żebym został chrześcijaninem.
Ale Paweł powiedział: Dałby Bóg, abyś i niemal, i całkowicie nie tylko ty, ale i wszyscy, którzy mnie dziś słuchają, stali się takimi, jakim ja jestem, z wyjątkiem tych więzów."

Dzieje Apostolskie 26:27-29


Po raz ostatni zwrot chrześcijanin w Piśmie Świętym został użyty przez Piotra w jego pierwszym liście, gdzie opisuje on, że uczniowie Pana Jezusa będą uciskani w ciele jak sam Chrystus cierpiał.


"Nikt z was niech nie cierpi jednak jako morderca albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw.
Lecz jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, niech raczej chwali Boga z tego powodu.
Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego, a jeśli rozpoczyna się od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy są nieposłuszni ewangelii Bożej?
A ponieważ sprawiedliwy z trudnością będzie zbawiony, gdzie się znajdzie bezbożny i grzesznik?
Tak więc ci, którzy cierpią zgodnie z wolą Boga, niech powierzają swoje dusze jemu jako wiernemu Stwórcy, dobrze czyniąc."

1 List Piotra 4:15-19Jeżeli Piotr napisał w liście, że jako chrześcijanie możemy cierpieć i z tego powodu mamy chwalić Boga, to słowo "chrześcijanin" nie ma prawa być wyrazem uniżającym uczniom Chrystusa.


CHRZEŚCIJAŃSTWO TO NIE RELIGIA!Katolicyzm, Prawosławie, Protestanci, Świadkowie J. i wiele innych instytucji od nazywania się chrześcijanami nimi się nie staną.


To tak jak by nazywać się milionerem nie mając pieniędzy.


"W Chrystusie Jezusie bowiem ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale nowe stworzenie."
List do Galacjan 6:15


Ludzie którzy wchodzą do instytucji próbują na siłę dopasować się do nauk serwowanych w kościołach, zamiast oddać się prowadzeniu Chrystusowi  i Jego nauce, którą możemy odnaleźć w Piśmie Świętym.
Wiele osób nie próbuje szukać informacji w Biblii, a zamiast tego słucha bezkrytycznie ludzi przemawiających na mównicy.

Każdy zanim będzie próbował dopasować się do innych, wpierw powinien poznać wolę Boga, bo dzięki wypełnianiu woli Pana stajemy się posłusznymi dziećmi Bożymi.

[SPRAWDŹ TEŻ: CZY JESTEŚ DZIECKIEM BOŻYM?]

Wszystkie instytucje potrzebują ludzi aby mogły istnieć.

Chrystus Jezus nie założył żadnej religii a co za tym idzie nie założył żadnej instytucji. W Bogu jest wolność od grzechu, od religijności, świąt itp.
Wszystkie obrzędy jakie istniały pod Starym Przymierzem, nie mają prawa bytu w Nowym Przymierzu, tak samo żadne nowe nie powstały.


"A to z powodu wprowadzonych fałszywych braci, którzy się wkradli, aby wyszpiegować naszą wolność, jaką mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas zniewolić.
Nie ustąpiliśmy im ani na chwilę i nie poddaliśmy się, aby pozostała wśród was prawda ewangelii."

List do Galacjan 2:4-5


"Bo wy, bracia, zostaliście powołani do wolności, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale z miłości służcie jedni drugim."
List do Galacjan 5:13


Przyrównując instytucje do chrześcijaństwa jest niepoprawne i wskazujące na brak znajomości Biblii.

Patrząc w naszym kraju na najbardziej popularną religie jaką jest Katolicyzm, możemy dostrzec puste rytuały, "klęknij, powstań". Wmawiają wiernym instytucji, że muszą jeść opłatek (hostię) bo w innym przypadku, będą płonąć wieczność w ogniu piekielnym. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z Biblią, robią z ludzi niewolników i uzależniają od siebie, jak typowa sekta. Większość instytucji działa w sposób uzależniający wiernych od siebie.
Zasada i działanie jest podobne, lecz każda instytucja ma swój sposób na uzależnienie wyznawców.

[SPRAWDŹ TEŻ: NIEŚMIERTELNA DUSZA: CZ.1 PIEKŁO I DRUGA ŚMIERĆ]
[SPRAWDŹ TEŻ: NIEŚMIERTELNA DUSZA: CZ.2 CIAŁO i DUSZA]

RÓŻNICE MIĘDZY RELIGIAMI A CHRZEŚCIJAŃSTWEMPorównując Pismo Święte z naukami serwowanymi przez instytucję, to dwa różne światy. Przykładowo
w Biblii jest przedstawiony totalny zakaz czczenia figur lub czynienia z nich elementów kultu, lecz na co dzień możemy dostrzec tą praktykę w Katolicyzmie i Prawosławiu.

Jest to tak zwany grzech bałwochwalstwa:

[SPRAWDŹ TEŻ: ZŁOTY CIELEC KATOLICYZMU]


"A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł:
Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.
Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek,
co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego,
co jest w wodzie pod ziemią."

II Mojżeszowa - Wyjścia 20:1-4


"Nie będziecie czynili sobie bałwanów ani stawiali sobie podobizny rzeźbionej, ani kamiennych pomników, ani też umieszczali kamiennych obrazów w ziemi waszej, by im się kłaniać; gdyż Ja, Pan, jestem Bogiem waszym."
III Mojżeszowa - Kapłańska 26:1


"Dlatego że poznawszy Boga, nie chwalili go jako Boga ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce.
Podając się za mądrych, zgłupieli;
I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów.
Dlatego też Bóg wydał ich nieczystości przez pożądliwości ich serc, aby hańbili swoje ciała między sobą.
Oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie, i służyli jemu raczej niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen."

List do Rzymian 1:21-25


Spowiedź uszna która jest praktykowana w Katolicyzmie, Prawosławiu i u części Protestantów (Luteranie) nie ma również nic wspólnego z Biblią i jej przesłaniem.
W Piśmie Świętym odpuszczanie grzechów płynie z łaski Chrystusa, który odpuści grzech Jego uczniom, pod warunkiem, że nie będziemy trwać w swoich nieprawościach.
Dobrym przykładem osoby spowiadającej się przed Bogiem jest król Dawid, który nie chodził do żadnych kapłanów, nie modlił się przed figurami, ani do zmarłych lecz jego wyznanie grzechu odbywało się przed samym Stwórcą.


"I rzekł im: Jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać
I że, począwszy od Jerozolimy, w imię jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów."
Ewangelia Łukasza 24:46-47


"Psalm Dawida. Pieśń pouczająca. Błogosławiony ten, komu przebaczono występek, komu grzech zakryto.
Błogosławiony człowiek, któremu PAN nie poczytuje nieprawości i w którego duchu nie ma podstępu.
Gdy milczałem, moje kości schły od moich całodziennych narzekań.
We dnie i w nocy bowiem ciążyła na mnie twoja ręka, usychałem jak podczas letniej suszy. Sela.
Wyznałem ci swój grzech i nie kryłem mojej nieprawości. Powiedziałem: Wyznam moje występki PANU, a ty przebaczyłeś nieprawość mego grzechu. Sela.
Dlatego do ciebie będzie się modlił każdy pobożny w czasie, gdy można cię znaleźć; nawet w czasie powodzi wielkich wód, one go nie dosięgną.
Ty jesteś moim schronieniem, zachowasz mnie od ucisku; otaczasz mnie pieśniami wybawienia. Sela.
"
Psalm 32:1-7


Religijność jest spaczeniem łaski Jezusa Chrystusa, jest niewolą od ludzi. Kościół w Biblii bazował na zborach domowych i patrząc na zepsucie jakie panuje w instytucjach i organizacjach wskazuje, że zdrowym i prawdziwym kościołem jest zgromadzenie domowe.

[SPRAWDŹ TEŻ: ZBÓR DOMOWY]


"Drogoście kupieni; nie stawajcie się niewolnikami ludzi."
1 List do Koryntian 7:23


Kolejnym kłamstwem jakie możemy wymienić, jest fałszywa nauka Świadków J. którzy twierdzą, że Pan Jezus jest archaniołem Michałem, a nie Wszechmogącym Bogiem, którym był przed zejściem na ziemie i jest Nim nadal po zmartwychwstaniu.

[SPRAWDŹ TEŻ: CZY PAN JEZUS TO ARCHANIOŁ MICHAŁ?]


"Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało.
W nim było życie, a życie było światłością ludzi.
A ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła.
Był człowiek posłany od Boga, któremu na imię było Jan.
Przyszedł on na świadectwo, aby świadczyć o tej światłości, by wszyscy przez niego uwierzyli.
Nie był on tą światłością, ale przyszedł, aby świadczyć o tej światłości.
Ten był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat.
Był na świecie, a świat został przez niego stworzony, ale świat go nie poznał.
Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli.
Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w jego imię;
Którzy są narodzeni nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga.
A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i prawdy."

Ewangelia Jana 1:1-14


Katolicy za to głoszą skrajnie odwrotną tezę i próbują robić z Pana Jezusa Boga gdy był na ziemi, co oczywiście nie jest prawdą. Bóg przez swoje Pismo Święte mówi nam, że Pan Jezus wyrzekł się swojej Boskości na czas pobytu z ludźmi. Jedynie brak grzechu na sumieniu odróżniało Chrystusa od reszty ludzkości.


"Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie;
Który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież;
Lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi;
A z postawy uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej."
List do Filipian 2:5-8


Na podstawie tej tezy, Katolicy zbudowali dogmat "matki Bożej", która nie ma nic wspólnego z Biblią i jej przekazem. Podobne nauki snuje Prawosławie, również Protestanci nie odrzucili tego przydomku który został nadany Marii.
Boga nikt nie stworzył, bo to On powołał całe stworzenie swoim słowem do istnienia. 

[SPRAWDŹ TEŻ: DOGMATY MARYJNE: "MATKA BOŻA"]
[SPRAWDŹ TEŻ: KTO STWORZYŁ BOGA?]
[SPRAWDŹ TEŻ: DOWODY NA MŁODY WIEK ZIEMI]
[SPRAWDŹ TEŻ: ŚWIAT Z PRZED POTOPU CZ.1]
[SPRAWDŹ TEŻ: ŚWIAT Z PRZED POTOPU CZ.2 "OLBRZYMY"]


"A tłum siedział wokół niego. I powiedzieli mu: Oto twoja matka i twoi bracia są przed domem i szukają cię.
Lecz on im odpowiedział: Któż jest moją matką i moimi braćmi?
A spojrzawszy po tych, którzy siedzieli wokół niego, powiedział: Oto moja matka i moi bracia!
Kto bowiem wypełnia wolę Boga, ten jest moim bratem, moją siostrą i moją matką."
Ewangelia Marka 3:32-35


"A gdy on to mówił, pewna kobieta spośród zgromadzonych powiedziała do niego donośnym głosem: Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś!
On zaś odpowiedział: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go."
Ewangelia Łukasza 11:27-28Problemem instytucji czy organizacji jest kultywowanie człowieka i ludzkich nauk płynących od przywódców jak pastorzy, ciała kierownicze itp. Katolicy robią z papieża nadczłowieka, z ludzi umarłych tworzą półbogów, którzy mogą człowieka wysłuchiwać i wstawiać się za nimi u Boga.

[SPRAWDŹ TEŻ: ŚMIERCI CIELESNA CZYLI SEN DUCHOWY]
[SPRAWDŹ TEŻ: POCHWYCENIE KOŚCIOŁA]

Taki sam problem mają w innych instytucjach, przykładowo Adwentyści dnia siódmego polegają na Elen White i jej naukach, twierdząc, że są napisane pod natchnieniem Ducha Świętego tak jak 66 ksiąg Biblii. Podobnie sprawa się ma ze Świadkami którzy w taki sam sposób wywyższają założyciela ich organizacji oraz wywyższają czasopismo "Strażnica"."Wniwecz obracając słowo Boże przez waszą tradycję, którą przekazaliście. I wiele innych tym podobnych rzeczy czynicie."
Ewangelia Marka 7:13


Ja dałem im twoje słowo, a świat ich znienawidził, bo nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata.
Nie proszę, abyś zabrał ich ze świata, ale abyś zachował ich od złego.
Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata.
Uświęć ich w twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą.
Ewangelia Jana 17:14-17


Instytucje próbują również manipulować wydaniami Biblii dodając księgi do Starego Testamentu. Starają się w ten sposób przepychać swoje fałszywe dogmaty i nauki. W tym temacie przodują Prawosławni lecz Katolicy nie wiele im ustępują. Mieliśmy okazję już przybliżyć wydanie Biblii Tynieckiej potocznie nazywanej Tysiąclatką która jest używana w kościele Katolickim.
Opisujemy w tym temacie jak Katolicy próbowali sprawnie wmieszać apokryficzne księgi w Tanach by podpierać Biblią swoje dogmaty takie jak czyściec, heroizm Marii, modlitwy za zmarłych i parę innych.
Bóg pilnuje swojego Pisma Świętego i jak zapowiedział, że co by chciano ukryć będzie ujawnione.
Najgorszy przykład dają Świadkowie J. którzy fałszują Pismo Święte by uniżyć Chrystusowi i zrobić z Niego stworzenie a nie Boga. 

[SPRAWDŹ TEŻ: RECENZJE WYDAŃ BIBLII: CZ.1 "TYSIĄCLATKA" ]
[SPRAWDŹ TEŻ: JEZUS - SYN BÓG YHVH]
[SPRAWDŹ TEŻ: WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - POGAŃSKIE ŚWIĘTO]

Kolejną obciążającą kwestią wszystkich instytucji i organizacji jest przyzwolenie na trwanie w grzechu. Tutaj nie ma żadnych wyjątków bo możemy takie zachowania odnaleźć od Protestantów po Katolików. Wszyscy pozwalają trwać w grzesznych czynnościach, żyjąc jak bezbożny świat. Sami mieliśmy okazję poznać to na własnej skórze jako młodzi chrześcijanie szukający swojego miejsca i wędrujący od kościoła do kościoła, widząc przy tym jak różnią się nauki Boga, z tym co prezentują zgromadzenia.

Pan pokazał nam, że nie tędy droga do Jego domu i dam nam społeczność w kościele domowym,  jest to mała społeczność, ale opierająca się tylko i wyłącznie na Biblii. Nie jesteśmy sobie anonimowi tak jak w dużych zgromadzeniach ma to miejsce, nie musimy na papierze przynależeć do organizacji, nikt się nie wywyższa, bo każdy jest bratem i siostrą, tak jak nas pouczał Chrystus. Jesteśmy prawdziwą rodziną.


[SPRAWDŹ TEŻ: ZBÓR DOMOWY]
[SPRAWDŹ TEŻ: JAK WYGLĄDA NIEBO DLA ZBAWIONYCH]


"Wtedy zaczniecie mówić: Jedliśmy i piliśmy z tobą, i nauczałeś na naszych ulicach.
A on powie: Mówię wam, nie znam was i nie wiem, skąd jesteście; odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość.
Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a samych siebie wyrzuconych precz.
I przyjdą inni ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa, i zasiądą za stołem w królestwie Bożym.
Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi."
Ewangelia Łukasza 13:26-30


Tak można wymieniać bez końca, bo tego typu nauk jest naprawdę wiele, które kłócą się z nieomylnym Pismem Świętym. 


[SPRAWDŹ TEŻ: NIEOMYLNE PISMO ŚWIĘTE]


PROŚBA DO CZYTELNIKA


Drogi czytelniku, dlatego z całego serca, prosimy cię, jeżeli nie znasz Pisma Świętego to nie przyrównuj religii do wiary w żywego Boga.

Bóg i religie to dwa różne światy.

Najlepiej gdyby każdy sam wziął Biblię i przekonał się co głosi Chrystus przez Ewangelię. Wówczas możesz bardzo się zdziwić i zobaczyć jak świat został zmanipulowany przez diabła i jaką dokonał zasadzkę na ludzkie dusze. Każdy może zostać chrześcijaninem i mieć żywą społeczność z Ojcem i Synem. 


"Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną.
Temu, kto zwycięży, dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na jego tronie."
Objawienie Jana 3:20-21


[SPRAWDŹ TEŻ: JAK ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE W 7 KROKÓW]

Jeżeli nie macie Pisma Świętego, a chcielibyście zacząć studiować słowo, możemy dać każdemu darmowy egzemplarz, napisz do nas na maila: duchowepogotowielodz@gmail.com    


Niebo naprawdę - obalenie mitów

Niebo naprawdę - obalenie mitów

Niebo naprawdę - obalenie mitów

Prawie wszyscy słyszeli o drodze do nieba i piekła. Tak naprawdę znacząca większość ludzi na świecie nie zna prawdziwej nagrody obiecanej przez Boga - Nowego Jeruzalem.


KŁAMSTWO DIABŁA VS RZECZYWISTOŚĆGarść różnych instytucji wmawia ludziom, że kara w ogniu jeziora i siarki będzie trwała wieczność, co oczywiście nie ma potwierdzenia w nieomylnym Piśmie Świętym.

[SPRAWDŹ TEŻ: NIEŚMIERTELNA DUSZA: PIEKŁO I DRUGA ŚMIERĆ]

O niebie nie zbyt wiele ludzi opowiada, w większości przypadków wiedza kończy się na kwestii życia wiecznego, ale nie znają Dobrej Nowiny przyniesionej przez Pana Jezusa Chrystusa.

Biblia uchyla nam rąbek tajemnicy o nagrodzie która czeka prawdziwych chrześcijan, oczywiście nie ma to żadnego powiązania z tym co świat nam przedstawia o tej pięknej nagrodzie.


Nie raz słyszeliście czy też widzieliście prześmiewcze kreskówki ukazujące Boga jako siwego dziadka w niebie, a wokół latające kupidynki.

Według tego samego schematu ukazywane jest życie w niebie, w którym mielibyśmy grać na harfach wraz z
aniołkami przypominającymi malutkie dzieci, aż na wieczność.

Wielbienie Boga na instrumentach jest czymś pięknym i będzie to jeden z elementów uwielbienia Pana w nowej rzeczywiści, ale cała fikcja kreowana przez artystów czy też ateistów próbujących dyskredytować piękno zbawienia, nie ma nic wspólnego z tym, co Bóg przygotował dla Jego sprawiedliwych.

Kłamstwo które tworzy diabeł ma ukazać ludziom fałszywy obraz Boga który by miał być nudnym starcem. Życie wieczne z Panem miało by być prostolinijne i monotonne. Diabeł wprowadził to kłamstwo w ludzkie głowy, po przez
Hollywoodzkie filmy, a ludzie wolący fikcję telewizyjną niż Biblijną prawdę, upodobali sobie kłamstwo zamiast żywego Chrystusa z Jego Dobrą Nowiną.


"Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa."
Ewangelia Jana 8:44


Smutne jest to jak wielu ludzi zawierzyło tym kłamstwom a nie samemu Bogu.
Z drugiej strony przez różne religie, instytucje i organizacje które doprowadzają do ciągłego podziału i szerzenia dezinformacji, mieszają ludziom w głowie w której i tak mają już skrzywiony obraz życia wiecznego.

My również kiedyś szukaliśmy Boga w instytucjach, lecz dzięki Panu który dał nam zobaczyć od środka ich działanie, które odbiega od Biblijnej rzeczywistości. Bóg prowadzi nas drogą którą kroczymy w społeczności z Synem i Ojcem.

Dzisiaj jesteśmy członkami domowej wspólnoty, na wzór pierwszych zborów domowych przedstawiany w Piśmie Świętym, nie posiadamy żadnych struktur, ani nikt nie jest lepszy ani gorszy, wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami a naszym Nauczycielem jest Chrystus.

[SPRAWDŹ TEŻ: ZBORY DOMOWE]


Gdy nastąpi moment pochwycenia dla zbawionych, otrzymają nowe nieśmiertelne ciała.


"Tak też jest ze zmartwychwstaniem umarłych. Sieje się ciało w zniszczalności, a jest wskrzeszane w niezniszczalności;
Sieje się w niesławie, a jest wskrzeszane w chwale, sieje się w słabości, a jest wskrzeszane w mocy"

1 List do Koryntian 15:42-43


Za nim sprawiedliwi zamieszkają w Nowym Jeruzalem nastąpi królowanie wraz z Chrystusem na ziemi którą znamy, jednak będzie ona przypominała tą z przed upadku Adama i Ewy.
Gdy minie tysiąc lat diabeł, demony i wszyscy niesprawiedliwi zostaną osądzeni i zniszczeni. Po sądzie Bożym, Bóg stworzy nową ziemię i nowe niebo na którym da zamieszkać sprawiedliwym w złotym mieście zwanym Nowym Jeruzalem.

[SPRAWDŹ TEŻ: NIEŚMIERTELNA DUSZA: PIEKŁO I DRUGA ŚMIERĆ][SPRAWDŹ TEŻ: POCHWYCENIE KOŚCIOŁA]


"I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma."
Objawienie Jana 21:1


Brzmi to całkiem interesująco, lecz to jest jedynie wierzchołek góry lodowej, która nie zatopi Titanica, lecz da życie z Bogiem Ojcem i Synem Bożym na wieki wieków.
Prócz tego, że materialnie nie będzie już aktualnej rzeczywistości, całe zło które dzisiaj możemy widzieć i cały grzech będzie przeszłością, ludzie będą okazywać sobie zawsze miłość i wszyscy będą braćmi i siostrami. 


"I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego.
I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi.
I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.
I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe.
I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota.
Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem."

Objawienie Jana 21:2-7


To co możemy usłyszeć w telewizji, w większości bajek, książkach i wielu innych, nie przypomina ewangelii zbawienia którą objawił nam Jezus Chrystus.


ŻYCIE W HARMONII BEZ GRZECHUAktualnie przez człowieka cały świat jest przepełniony grzechem, który przez swoje nie posłuszeństwo skazał całe stworzenie na przekleństwo. Przez Adama i Ewę dzisiaj mamy na świecie śmierć, choroby, przemoc, wojny i wszelkie zło jakie nas otacza, Bóg stworzył świat, bez grzechu, nieskazitelny.

[SPRAWDŹ TEŻ: DOWODY NA MŁODY WIEK ZIEMI]

W nowej rzeczywistości już nie będzie wojen!


[SPRAWDŹ TEŻ: RATUJ SWOJĄ DUSZĘ - NADCHODZI III WOJNA ŚWIATOWA]


"Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów. I przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej."
Izajasza 2:4


Na początku stworzenia za nim pierwsi ludzie upadli, natura była perfekcyjna, to co dzisiaj oglądamy jest zgliszczami które pozostały po potopie, który odbył się ponad 4 tys lat temu. Wówczas zwierzęta żyły w harmonii i nie zabijały się wzajemnie, sprawiedliwi będą mogli tego doświadczyć już podczas tysiącletniego królestwa. 
[SPRAWDŹ TEŻ: ŚWIAT Z PRZED POTOPU CZ.1 ]
[SPRAWDŹ TEŻ: ŚWIAT Z PRZED POTOPU CZ.2]


"I wilk będzie przebywał z barankiem, a lampart będzie leżał przy koźlęciu; także cielę i młody lew, i tuczne bydło będą razem; a małe dziecko będzie je prowadziło.
Krowa i niedźwiedzica razem będą się pasły, ich młode będą leżały razem, a lew, jak wół, będzie jeść słomę.
Niemowlę będzie się bawić nad jamą żmii; a dziecko włoży swą rękę do nory jadowitego węża."

Izajasza 11:6-8Na nowej ziemi jaką stworzy Bóg dla dzieci Bożych, już nie będą doskwierać choroby, nie doskonałości i ułomności ciała które tutaj nas - ludzi, dotykają przez grzech, który został zrodzony w ogrodzie Eden przez nieposłuszeństwo pierwszej pary.
W tym pięknym obiecanym czasie, nie będzie już ludzi okrutnych, złych, niesprawiedliwych, bo grzech i jego powinności zostaną usunięte, a wierni Boga dostąpią wielkiej nagrody, żyjąc w nowej rzeczywistości w której nigdy nie będzie już nudy.

[SPRAWDŹ TEŻ: LUDZIE KOŃCA CZASÓW]


"Czyż nie w bardzo krótkim czasie Liban obróci się w pole, a pole będzie uważane za las?
Tego dnia głusi usłyszą słowa księgi, a oczy ślepych przejrzą z mroku i ciemności.
Cisi jeszcze bardziej się rozweselą w PANU, a ubodzy spośród ludzi rozradują się w Świętym Izraela.
Gdyż nastanie kres dla okrutnika, zniszczeje szyderca i zostaną wytępieni wszyscy, którzy czyhają na nieprawość;
Którzy obwiniają człowieka za słowo, zastawiają sidło na tego, który ich strofuje w bramie, i bez powodu doprowadzają sprawiedliwego do upadku.
Dlatego tak mówi PAN, który odkupił Abrahama, o domu Jakuba: Jakub już więcej nie zazna wstydu ani jego twarz już nie zblednie."

Izajasza 29:17-22


"Oczy patrzących nie będą zaćmione i uszy słuchających będą uważnie słuchać.
Serce pochopnych zrozumie wiedzę, a język jąkających się będzie mówić pewnie i wyraźnie.
Nieszlachetnego nie będą już nazywać szlachetnym ani o skąpym nie powie się, że jest szczodry;
Nieszlachetny bowiem mówi nikczemnie i jego serce obmyśla nieprawość, aby postępował obłudnie i mówił przeciwko PANU przewrotnie, by wyniszczył duszę głodnego i spragnionego pozbawił napoju."

Izajasza 32:3-6


"Będzie się weselić z tego pustkowie i spieczona ziemia, pustynia rozraduje się i zakwitnie jak róża.
Bujnie zakwitnie i rozweseli się w radości i wśród okrzyków. Chwała Libanu będzie jej dana, ozdoba Karmelu i Szaronu. Ujrzą chwałę PANA i wspaniałość naszego Boga.
Wzmacniajcie osłabłe ręce i posilcie omdlałe kolana.
Mówcie do zatrwożonych w sercu: Bądźcie mocni, nie bójcie się. Oto wasz Bóg przyjdzie z pomstą, z odpłatą przyjdzie sam Bóg i zbawi was.
Wtedy otworzą się oczy ślepych i otworzą się uszy głuchych.
Wtedy chromy podskoczy jak jeleń i język niemych będzie śpiewać. Wytrysną bowiem wody na pustkowiu i potoki na pustyni.
Sucha ziemia stanie się jeziorem i spieczona ziemia – źródłami wód. W kryjówkach smoków, gdzie odpoczywały, urośnie trawa, trzcina i sitowie.
I będzie tam ścieżka i droga, którą nazwą Drogą Świętą. Nie będzie po niej chodził nieczysty, ale będzie ona dla nich. Ci, którzy tą drogą będą chodzić, nawet głupcy, nie zbłądzą.
Nie będzie tam lwa i żaden drapieżny zwierz po niej nie będzie chodził ani się tam nie znajdzie, ale będą chodzić po niej wybawieni.
Odkupieni PANA powrócą i przyjdą na Syjon ze śpiewem, a wieczna radość będzie na ich głowach. Dostąpią radości i wesela, a smutek i wzdychanie znikną"

Izajasza 35:1-10


I TY SZUKAJ KRÓLESTWA BOŻEGOBóg przez swoje Pismo przekazuje nam namiastkę tego co czeka zbawionych, nie tylko ukazuję rąbek tajemnicy ale również obiecuję nam to wszystko.
Każdy może dostąpić zbawienia, ale nie wiesz jak tego dokonać? Jak wykonać pierwszy krok? Przeczytaj temat jak zrobić pierwszy krok: 

[SPRAWDŹ TEŻ: 7 KROKÓW ABY ZMIENIĆ ŻYCIE]

Kiedyś byliśmy zepsutymi młodymi ludźmi, którzy z wiekiem zamiast mądrzeć, popadali w coraz większe bagno tego świata. Nadszedł moment gdy obydwoje staliśmy na progu totalnego zepsucia, wówczas wołaliśmy obydwoje do Pana, chodź wzajemnie nie wiedzieliśmy, że czynimy to samo.  Bóg wyciągnął do nas rękę i uratował, pokazał, że warto Mu ufać i podążać za Nim. Uświadomił nam również, że nie ma Go w instytucjach ani organizacjach, lecz jest blisko każdego z nas.
Gdy studiujemy Jego Pismo Święte On nas uczy jak mamy Go słuchać i ukazuję nam swoją piękną Dobrą Nowinę i pokazuje jak żyć z wiary.

[SPRAWDŹ TEŻ: ŚWIADECTWO - DEPRESJA CICHY MORDERCA]

"I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach;
W których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa.
Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni.
Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował;
I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni;
I razem z nim wskrzesił, i razem z nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie;
Aby okazać w przyszłych wiekach przemożne bogactwo swojej łaski przez swoją dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie.
Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga.
Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.
Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali."
List do Efezjan 2:1-10Zdjęcie/ blogdabiblia.com.br