Czy Pan Jezus to Archanioł Michał?

Czy Pan Jezus to Archanioł Michał?

Pan Jezus to Archanioł Michał?

Czy Pan Jezus to Archanioł MichałOrganizacja Świadków Jehowy sprawia pozór gorliwie wierzących w Pana Jezusa.

Jednak mamy wątpliwości czy ich pojmowanie wiary w Chrystusa jest właściwe?

Nowi członkowie tej instytucji na początku nie zauważają zwiedzenia oraz umniejszania roli Syna Bożego, jednak Ciało Kierownicze z premedytacją utrzymuje kłamstwa, jakoby Nasz Zbawca był Archaniołem Michałem.

Mieliśmy okazję rozmawiać z byłym już członkiem tej organizacji, który jednak nadal odczuwa do nich sympatię - uznał, że “Świadkowie Jehowy wcale nie nauczają, jakoby Jezus miałby być Archaniołem Michałem, nie jest to prawdą…”

Jednak dziś - gdy prawie każdy posiada dostęp do internetu nie ma problemu, by sprawdzić to twierdzenie u źródła.

Na oficjalnej stronie Świadków Strażnicy www.JW.org możemy przeczytać:
“[...] Ponieważ z Księgi tej nie wynika, jakoby w niebie istniały dwie armie wiernych aniołów — jedna pod wodzą Michała, a druga pod wodzą Jezusa — nasuwa się logiczny wniosek, że Michał to przebywający w niebie Jezus Chrystus.” (źródło)

Jaki jest powód takiego postrzegania Pana Jezusa?


Naszym zdaniem, spowodowana jest ich wiarą w Monoteizm - czyli jednoosobowego Boga.

Przyznanie Boskości Panu Jezusowi zawaliło by ich fundament tego twierdzenia.

Większość organizacji wierzy w Trynitarianizm - czyli Trójosobowego Boga (Ojciec, Syn i Duch Święty), czego również nie da się jednoznacznie ukazać w Piśmie Świętym.

[PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: PAN JEZUS - SYN YHVH]

My osobiście wierzymy w Binitarianizm - czyli występowanie Boga w dwóch osobach (Ojca i Syna). Nie będziemy się o tym teraz rozpisywać, jednak jeśli chcecie dowiedzieć się więcej zapraszamy do czteroczęściowego artykułu naszego Brata w wierze - (https://mieczducha888.blogspot.com/2020/05/biblijny-binitarianizm-prawda-dlaczego.html link jest do pierwszej części, cały wpis jest podany w 12 obszernych artykułach które opisują postać rzeczy Binitarianizmu na podstawie Pisma Świętego)

Co mówi na ten temat Biblia?

Sprawdzając co mówi Pismo odnośnie tezy ŚJ jakoby Pan Jezus miał być Archaniołem Michałem, szybko można odnaleźć słowa obalające ich herezje.

W pierwszym rozdziale Listu do Hebrajczyków dowiadujemy się, że anioły nigdy nie dostąpią tak zaszczytnego miejsca i roli jaką otrzymał Syn Boży:


“Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków; W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy; Który, będąc blaskiem jego chwały i wyrazem jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach; I stał się o tyle wyższy od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, ja ciebie dziś zrodziłem? I znowu: Ja będę mu Ojcem, a on będzie mi Synem? I znowu, gdy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: Niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boga.O aniołach zaś mówi: On czyni swoich aniołów duchami, a swoje sługi płomieniami ognia. Lecz do Syna mówi: Twój tron, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwości jest berło twego królestwa. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił cię, o Boże, twój Bóg olejkiem radości bardziej niż twoich towarzyszy. Oraz: Ty, Panie, na początku założyłeś fundamenty ziemi, a niebiosa są dziełem twoich rąk. One przeminą, ale ty zostaniesz i wszystkie jak szata się zestarzeją; I jak płaszcz je zwiniesz, i zostaną odmienione. Ty zaś jesteś ten sam, a twoje lata się nie skończą. Do którego też z aniołów kiedykolwiek powiedział: Siądź po mojej prawicy, aż położę twoich nieprzyjaciół jako podnóżek pod twoje stopy? Czy nie są oni wszyscy duchami służebnymi, posyłanymi, by służyć tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie?”
List do Hebrajczyków rozdział 1

Różnice w Piśmie.


Musimy dodać, że tłumaczenie Pisma Świętego w przekładzie Świadków Jehowy bardzo się różni od innych przekładów m.in. Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, Biblii Tysiąclecia czy Wujka Jakuba ect. Przekład Nowego Świata manipuluje i zmienia treść, tak by stawiane przez nich tezy miały w nim oparcie.


“Bo sam Pan zstąpi z nieba z trąbą Bożą, wyda głośny nakaz, zawoła archanielskim głosem, i ci, co umarli, będąc w jedności z Chrystusem, powstaną pierwsi”
1 List do Tesaloniczan 4:16 Przekład Nowego świata


“Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi.”
1 List do Tesaloniczan 4:16 Uwspółcześniona Biblia Gdańska


W tej kwestii 24 rozdział z Ewangelii Mateusza powinien rozwiać wszelkie wątpliwości:


"Pośle on swoich aniołów z potężnym głosem trąby i zgromadzą jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego."
Ewangelia Mateusza 24:31 UBG


Zachęcamy Was do studiowania Biblii - badania jej fragmentów i porównywania danych stwierdzeń w różnych przekładach - można to zrobić np. TUTAJ

Pismo “Nowego Świata” nie jest więc dobrym wyborem.

Tu przytoczyliśmy jeden z fragmentów, który ma zobrazować manipulacje tekstem - tak by ten pasował do ich teorii, gdzie rola Pana Jezusa jest mniej ważna.

A jak Wiemy - Pan Jezus to Bóg, który zniżył się do nas jako człowiek, by przynieść nam dar w postaci zbawienia i oczyszczenia nas z grzechów. Czemu mielibyśmy Go umniejszać?


“Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący.”
Objawienie Jana 1:8 UBG


Ten fragment ukazuje nam, kto tytułuje się takimi imionami jak Alfa i Omega czy Początek i Koniec. Tak jest to Nasz Pan, Bóg, podpisany tu - “Wszechmogący”.

Przejdźmy do kolejnych fragmentów o Alfie i Omedze:


“Znalazłem się w zachwyceniu Ducha w dniu Pańskim i usłyszałem za sobą głos potężny jakby trąby; Który mówił: Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni. Co widzisz, napisz w księdze i poślij do siedmiu kościołów, które są w Azji: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei. I odwróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos mówił do mnie. A gdy się odwróciłem, zobaczyłem siedem złotych świeczników;A pośród tych siedmiu świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, ubranego w długą szatę i przepasanego na piersi złotym pasem.
Objawienie Jana 1:10-13


"Gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy i położył na mnie swą prawą rękę, mówiąc mi: Nie bój się! Ja jestem pierwszy i ostatni; I żyjący, a byłem umarły. A oto żyję na wieki wieków i mam klucze piekła i śmierci."
Objawienie Jana 1:17-18.


"A oto przyjdę wkrótce, a moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni. Błogosławieni, którzy wypełniają jego przykazania, aby mieli prawo do drzewa życia i aby weszli przez bramy do miasta. Na zewnątrz zaś są psy, czarownicy, rozpustnicy, mordercy, bałwochwalcy i każdy, kto miłuje i czyni kłamstwo. Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, aby wam świadczył o tym w kościołach. Ja jestem korzeniem i potomkiem Dawida, jasną gwiazdą poranną. A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A kto pragnie, niech przyjdzie, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Oświadczam zaś każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: Jeśli ktoś dołoży coś do tego, dołoży mu też Bóg plag opisanych w tej księdze; A jeśli ktoś odejmie coś ze słów księgi tego proroctwa, odejmie też Bóg jego dział z księgi życia i ze świętego miasta, i z rzeczy, które są opisane w tej księdze.

Tak mówi ten, który zaświadcza o tym: Zaprawdę, przyjdę wkrótce. Amen! O tak, przyjdź, Panie Jezu!


Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen."
Objawienie Jana 22:12-21


"Który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież;
Lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi; A z postawy uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej."
List do Efezjan 2:6-8


Pan Jezus nie jest archaniołem Michałem, bo nim być po prostu nie może, ze względu na swoją Boskość, która jest przedstawiana choćby we fragmentach ukazanych powyżej.

Oczywiście tych fragmentów jest znacznie więcej i zachęcamy do studiowania Słowa Bożego, by samemu móc podpierać się na tej mądrości.

Jednocześnie prosimy Was, o modlitwy za zwiedzionych członków organizacji, którzy zamiast kierować się Słowem i wolą Pana, opierają się na ludzkich naukach, sztucznie wymyślonych dogmatach i tezach, które będą w danej chwili wygodne.
Pamiętajcie, by zawsze w swoich czynach i słowach zachować miłosierdzie do bliźnich. Nienawiść czy szyderstwo to zło, od którego musimy trzymać się jak najdalej. Każdy ma prawo błądzić, jednak w rękach prawdziwie, Biblijnie wierzących Chrześcijan jest napominanie, wspieranie i czynienie dobra w stosunku do każdego, kogo napotkamy na swojej drodze.


“Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen."
Objawienie Jana 22:21


Kiedy ochrzcić dziecko?

Kiedy ochrzcić dziecko?

Kiedy ochrzcić dziecko?


Na różnych forach i platformach można przeczytać ciągłe pytania;


Jednak nie ma co się dziwić, że takie pytania się pojawiają. Chrzciny stały się swego rodzaju “tradycją”, a nie wyznaniem w jakikolwiek sposób swojej wiary.
Wiele osób uważa, że gdy zostanie ochrzczonym przez wodę (H2O) zostaje zbawionym, staje się chrześcijaninem, a grzech pierworodny zostaje zmyty.

Tak jednak nie jest.


Chrzest dzieci jest praktykowany przede wszystkim w takich religiach jak;

-Katolicyzm

-Prawosławie

-Anglikanie

-Luterianie

-Metodyści

-Kalwiniści (chodź są wyjątki)
W następnej kolejności można wymienić instytucje które uważają chrzest wodny jako konieczny do zbawienia:

-Katolicyzm

-Prawosławie

-Luteranie

-Kościoły Chrystusowe

-Zielonoświątkowcy jednościowi

-Świadkowie Jehowy

-Badacze Pisma Świętego


Prawdziwy CHRZEST to świadome przyjęcie do swego serca Jezusa Chrystusa, świadoma wiara w czyn Naszego Pana, którym jest jego śmierć na krzyżu oraz jego zmartwychwstanie po trzech dniach.


Aby móc zostać prawidłowo ochrzczonym należy być świadomym tego czynu, czyli świadomie wierzyć pełnią swojego serca, że Pan Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy na krzyżu i ,że zmartwychwstał po trzech dniach.
[SPRAWDŹ TEŻ: MIŁOSIERDZIE BOŻE]


"A gdy jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę. Wówczas eunuch powiedział: Oto woda; co stoi na przeszkodzie, żebym mógł być ochrzczony? I powiedział Filip: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A on odpowiedział: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Kazał więc zatrzymać wóz. Obaj, Filip i eunuch, zeszli do wody i ochrzcił go."
Dzieje Apostolskie 8:36-38


Ważne jest, by w naszym duchowym życiu nie iść za naukami ludzkimi - np. Tym co mówi Katechizm Kościoła Katolickiego - a trzymać się słów, które kieruje do nas Pismo - jedyna właściwa droga do poznania Zbawcy.
[SPRAWDŹ TEŻ: NIEOMYLNE PISMO ŚWIĘTE]

Pan Jezus przestrzegał nas przed takimi praktykami.

Dlatego nie słuchajcie ludzkich nauk takich między innymi jakie propaguje Kościół Katolicki przez swoje prawo Katechizmu. Pan Jezus przestrzegał przed takimi praktykami:


"Wtedy on im odpowiedział: Dobrze Izajasz prorokował o was, obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci mnie wargami, ale ich serce daleko jest ode mnie. Lecz na próżno mnie czczą, ucząc nauk, które są nakazami ludzkimi. Wy bowiem, opuściwszy przykazania Boże, trzymacie się tradycji ludzkiej, obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych tym podobnych rzeczy czynicie. Mówił im też: Całkowicie znosicie przykazanie Boże, aby zachować swoją tradycję."
Ewangelia Marka 7:6-9


Mam nadzieję, że na podstawie podanych słów zrozumiałym jest to, że chrzczenie dzieci to błędna praktyka, która nic nie znaczy. Jak wiadomo, świadomość przyjęcia Pana do serca, wyklucza takie działania. Sami posiadamy swoje dzieci - małe dzieci. Rozmawiamy z nimi o Bogu, o Panu Jezusie, każdego dnia, tłumaczymy jak ważna jest Ich obecność w naszym życiu, jednak doskonale zdajemy sobie sprawę, że nie są w stanie zrozumieć tego w świadomy sposób. Nie rozumieją tego tak jak rozumieją to dorośli - jednocześnie dzieci mają zapewnione zbawienie przez ich czystość, do nich bowiem należy królestwo:


"Gdy Jezus to zobaczył, oburzył się i powiedział do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im. Do takich bowiem należy królestwo Boże."
Ewangelia Marka 10:14


Jak już ustaliliśmy, że dzieci nie powinno się chrzcić, z powodu ich niewiedzy, co by takowy czyn miał dla nich oznaczać.

Kropienie na głowę maluszka nie ma nic wspólnego z całym zanurzeniem świadomego dorosłego człowieka który wierz i zna czyn Naszego Zbawcy..


Chcielibyśmy Wam uświadomić, że chrzest w wodzie (H2O) nie jest wymagany do zbawienia. Gdyby tak było, to wówczas ofiara Pana Jezusa na Golgocie byłaby niewystarczająca, a każdy wie, że to dzięki niemu otrzymaliśmy dar łaski, i że tylko w jego krwi jest nasze zbawienie.


Słowo w greckim języku Baptizō oznacza ochrzcić się, zostać zanurzonym.

Jednak wiele osób czytając Pismo Święte nie zwraca uwagi na kontekst chrztu, że wielokrotnie on wskazuje na chrzest w Duchu Chrystusowym, zanurzenie się w nim.

Już w słowach Jana Chrzciciela możemy odczytać jaki chrzest jest nam potrzebny:


"Ja was chrzczę wodą ku pokucie; ten zaś, który idzie za mną, jest mocniejszy ode mnie; nie jestem godny nosić mu obuwia. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem."
Ewangelia Mateusza 3:11


“A gdy byli zebrani razem, nakazał im: Nie odchodźcie z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym.”
Dzieje Apostolskie 1:4-5


“Zapytał ich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, kiedy uwierzyliście? A oni mu odpowiedzieli: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy zapytał ich: W czym więc byliście ochrzczeni? A oni odpowiedzieli: W chrzcie Jana. Paweł zaś powiedział: Jan chrzcił chrztem pokuty, mówiąc ludziom, aby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to znaczy w Jezusa Chrystusa.Gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł położył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami, i prorokowali.”
Dzieje Apostolskie 19:2-6


“Cóż więc powiemy? Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska obfitowała? Nie daj Boże! My, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże możemy jeszcze w nim żyć? Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni? Zostaliśmy więc pogrzebani z nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia.”
List do Rzymian 6:1-4


“Bo Chrystus nie posłał mnie, abym chrzcił, ale abym głosił ewangelię, i to nie w mądrości słowa, aby nie zniweczyć krzyża Chrystusa.”
List do Koryntian 1:17"Wtedy Samarytanka powiedziała do niego: Jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o coś do picia? Gdyż Żydzi nie obcują z Samarytanami. Jezus jej odpowiedział: Gdybyś znała ten dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi: Daj mi pić, ty prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. I powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czym naczerpać, a studnia jest głęboka. Skąd więc masz tę wodę żywą? Czy ty jesteś większy niż nasz ojciec Jakub, który nam dał tę studnię i sam z niej pił, a także jego synowie i jego dobytek? Odpowiedział jej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie pragnął. Lecz kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu."
Ewangelia Jana 4:9-14


W Piśmie można odnaleźć jeszcze więcej słów potwierdzających, że najważniejszy jest chrzest Duchem Świętym.


Sam chrzest wodny nie jest jednak niczym złym, przeciwnie - jest to wyrażenie swojego przywiązania do Pana Jezusa i ukazania swojej wiary innym ludziom, lecz nie jest to warunek zbawienia.


Jeżeli jeszcze nie przyjął chrztu wodnego (jako dorosły, świadomy chrześcijanin), a nadarza się ku temu okazja, a brat w wierze daje mu taką możliwość - odmowa może być rozumiana jako brak nawrócenia.

My jako dzieci byliśmy ochrzczeni sakramentem Katolickim, jednak nie uznajemy tego w żaden sposób. Uważamy się jednak za nowe stworzenie - odwróciliśmy się od naszego grzesznego życia oraz przywiązania do tego świata, odrzuciliśmy pożądliwości ciała.
Jeśli nadarzy się okazja do przyjęcia chrztu wodnego, który udzielony został by przez osobą żyjącą w prawdzie, w duchu Chrystusowym, chętnie skorzystamy.
[SPRAWDŹ TEŻ: PIERWSZE KROKI KU APOSTAZJI]

Jednak jeśli to się nie uda, nie zmieni to wiele w naszym Duchowym życiu.


Żyjcie w prawdzie - idźcie drogą prowadzoną Słowem Bożym, nie pozwólcie, by ludzkie, zwodnicze prawa kierowały Waszym życiem - one nie prowadzą do zbawienia.
Pan Jezus jest Jedynym Królem Królów, naszym orędownikiem i pośrednikiem.


Jeśli jednak jeszcze się nie nawróciłeś, a chciałbyś zmienić swoje życie i osiągnąć wspaniały cel jakim jest życie wieczne w Bożym Królestwie, zapraszamy do zapoznania się z tym jak odnaleźć drogę do zbawienia!
[SPRAWDŹ TEŻ: JAK ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE W 7 KROKACH]


Jak jeszcze się nie nawróciłeś, a jesteś zainteresowany jak osiągnąć ten wspaniały cel jakim jest życie wieczne z samym Bogiem, zapraszamy do zapoznania się z tym tematem
[SPRAWDŹ TEŻ: PAN JEZUS JEDYNĄ DROGĄ]

Post

PostPOST


Dzisiaj chcieliśmy przybliżyć temat postu. Może nie dla każdego jest to proste do zrozumienia, gdyż co instytucja to inne ustalenia. Przedstawimy punkt widzenia kilku organizacji - a następnie pokażemy co na ten temat mówi samo Pismo Święte.Post (Strong 3521) z greckiego rzeczownik "nēsteia" oznacza "powstrzymywanie się od czegoś".

Również w formie czasownika (Strong 3522) nēsteuō - pościć.


(Kolejność zamieszczanych instytucji jest przypadkowa)1) PROTESTANTYZM: W Kościołach Ewangelickich podczas postu, ludzie nie przyjmują żadnych pokarmów ani napojów, chyba, że post trwa dłużej niż jeden dzień, wówczas osoba poszcząca może pić. Do tego poświęcają dużo czasu na modlitwę.


Czas trwania i sposób, zależne są wyłącznie od samego poszczącego.


Czytaliśmy, że u niektórych Protestantów elementami postu jest powstrzymywanie się od świeckich rozmów, oglądania telewizji, załatwiania własnych interesów (popierają ten pogląd: Księga Izajasza, rozdział 58), a nawet robią sobie przerwę w małżeńskim seksie.


Większość instytucji Protestanckich tego nie wymusza u swoich wyznawców, gdyż nie wymaga tego literalnie Nowy Testament. Mimo to wiele Zborów praktykuje i przekazuje wiedzę dalej. Nie mają wyznaczonego terminu postu.


_______________________________________________________________________________


2) KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY: Poszczą według własnego harmonogramu - tzw. "prawosławny kalendarz liturgiczny". Post ww. kościele odbywa się parę razy do roku. W zależności od ułożenia kalendarza przerwy w pokarmie są dłuższe, bądź krótsze.


Podczas roku liturgicznego pojawiają się cztery główne okresy długiego postu.


"Wielki P
ost" - Rozpoczyna się siedem tygodni przed świętem Zmartwychwstania.


"Post Świętych apostołów" - rozpoczyna się w poniedziałek, osiem dni po święcie Pięćdziesiątnicy, a kończy się 28 czerwca/11 lipca, w wigilię święta apostołów Pawła i Piotra; w zależności od daty świętowania Paschy, czas jego trwania waha się od jednego do sześciu tygodni.


"Post przed świętem Zaśnięcia Bogarodzicy" - trwa dwa tygodnie, między 1-14 lub 14-27 sierpnia.


"Post przed świętem Bożego narodzenia" - trwa 40 dni, między 15.11-24.12 lub 28.11-06.01


Prócz czterech głównych okresów, dniami postnymi są również wszystkie środy i piątki ( w niektórych monasterach również poniedziałki), z wyjątkiem okresu pomiędzy świętem Bożego Narodzenia a Epifanią, tygodnia paschalnego i tygodnia Krzyża Świętego (14 września), ścięcia głowy Św. Jana Chrzciciela (29 sierpnia) oraz wigilia Epifanii (5 stycznia).


Reguły postu w Kościele prawosławnym są tak srogie, iż u wielu ludzi budzi zdziwienie, np. podczas "Wielkiego Postu" i "Wielkiego Tygodnia" nie spożywa się nie tylko mięsa, ale takich pokarmów jak ryby, wszelkich produktów pochodzenia zwierzęcego, a nawet odpuszczają sobie wino czy olej. W praktyce jednak bardzo dużo osób tego wyznania odstępuję od tych zasad twierdząc, że w dzisiejszych czasach nie da się już puścić tak jak kiedyś.


_________________________________________________________________________________


3) ŚWIADKOWIE JEHOWY: To jest najdziwniejsza ze wszystkich organizacji.Uważają, że post jest całkowicie zbędny w życiu chrześcijan. Ich głównym argumentem jest to, że post Katolicki jest niezgodny z Pismem Świętym. Biblia w ich mniemaniu przekonuje, że np. Apostołowie nie przechodzili w ogóle postu, tutaj podają jako argument ;


"Wtedy przyszli do niego uczniowie Jana i zapytali: Dlaczego my i faryzeusze często pościmy, a twoi uczniowie nie poszczą? " 
Ew. Mateusza 9:14


Postanowiliśmy odnieść się od razu do podejścia Świadków, bo ten fragment jest wycięty z kontekstu... Widzimy, że ww. fragment jest pytaniem, przejdźmy więc do ciągu dalszego i odpowiedzi:


“I powiedział im Jezus: Czy przyjaciele oblubieńca mogą się smucić, dopóki jest z nimi oblubieniec? Ale przyjdą dni, gdy oblubieniec zostanie od nich zabrany, i wtedy będą pościć.”
Ew Mateusza 9:15


Jeżeli Świadkowie Jehowy uważają, że apostołowie nie pościli, to jak odniosą się do tego fragmentu:


“A gdy jawnie pełnili służbę Panu i pościli, powiedział im Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po poście i modlitwie nałożyli na nich ręce i wyprawili ich.”
Dzieje Apostolskie 13:2-3


Wiadomo, że należy naśladować Pana Jezusa, a nasz Zbawiciel przecież pościł, więc ten temat ukazuje jak ludzie przynależący do tej organizacji są zwiedzeni. Nie należy jednak czuć do nich nienawiści, niechęci. Trzeba im współczuć i modlić się za nich aby poznali prawdę i mogli stać się prawdziwymi naśladowcami Chrystusa.

__________________________________________________________________________________


4) KATOLICYZM: Reguły postu ustala tzw. "Kodeks prawa kanonicznego" w kanonach z 1249-1253 i jest określany jako forma pokutna. W kościele rzymskokatolickim wyróżniamy dwa typy postu:

Post ścisły - obowiązuje wśród Katolików (również w Polsce) w "Środę Popielcową" oraz w "Wielki Piątek". Wierni zaprzestają spożywać mięso i pokarmy pochodzenia mięsnego oraz ograniczają ilość posiłków i ich wielkość.


Bardzo dziwną sprawą jest mieszanie się Episkopatu i ordynariuszy do zasad postu wiernych.

W Polsce post ścisły oznacza spożycie do syta wyłącznie jednego posiłku w ciągu dnia oraz dwóch niepełnych.

W tradycyjnym katolicyzmie post ścisły obowiązuje w środę popielcową, piątki i soboty Wielkiego Postu, w Wigilię Zielonych Świąt i Bożego Narodzenia, oraz 7 grudnia.

Polski Episkopat idzie nawet dalej i ustalił podczas "II Polskiego Synodu Plenarnego" zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Wigilię. Zezwalają wiernym spożywanie mięsa w przypadku, gdy nie mają po prostu wyboru jedzenia innej potrawy np. z powodu braku finansów.

Wierni korzystający z tej dyspensy powinni zastępczo pomodlić się w intencjach "ojca świętego"(na temat Papieża który jest nazywany w/w frazesem napiszemy osobny temat) i złożyć ofiarę do skarbonki "Jałmużna postna" lub spełnić inny uczynek miłosierdzia...

W szczególnych przypadkach, dyspensy od zachowania wstrzemięźliwości może udzielić proboszcz. Rodzinom lub grupom wiernych, nakłada wówczas formę zadośćuczynienia do wypełnienia, np. jałmużnę albo modlitwę w intencji Kościoła...

W Kościele Katolickim można wyróżnić również Post Eucharystyczny podczas którego wierni nie spożywają ani pokarmów, ani napojów (oprócz wody i leków) na godzinę przed przyjęciem "Komunii Świętej". Obowiązuje każdego, z wyjątkiem chorych oraz kapłanów którzy powtarzają mszę w danym dniu. Nakaz ten zawarty jest w prawie kanoniczny (w Art. 919§1 , 2 , 3)

Według oficjalnej wykładni do IV przykazania kościelnego, w przypadku uzasadnionej niemożliwości zachowania postu w piątek, chrześcijanin może podjąć inne formy pokuty.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Przeanalizowaliśmy post w kilku kościołach. Teraz przejdźmy do fragmentów Pisma, które ukazuje, że post jest ważny w życiu Chrześcijanina.

Jest on bardzo dobrze widziany w oczach Boga. W końcu sam Pan Jezus przechodził post, a chcąc być jego naśladowcą należy starać się wypełniać krok po kroku zalecenia i czyny naszego Zbawiciela.


“A gdy pościcie, nie miejcie twarzy smutnej jak obłudnicy; szpecą bowiem swoje twarze, aby ludzie widzieli, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają swoją nagrodę.Ale ty, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz; Aby nie ludzie widzieli, że pościsz, lecz twój Ojciec, który jest w ukryciu; a twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie
Ew. Mateusza 6:16-18


“A gdy wszedł do domu, jego uczniowie pytali go na osobności: Czemu my nie mogliśmy go wypędzić? I odpowiedział im: Ten rodzaj demonów nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post.
Ew Marka 9:28-29


"A była tam prorokini Anna, córka Fanuela, z pokolenia Asera, która była w bardzo podeszłym wieku, a żyła siedem lat z mężem od swego dziewictwa. A była wdową mającą około osiemdziesięciu czterech lat, która nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą" 
Ew Łukasza 2:36-37


"A gdy w każdym kościele ustanowili starszych, modląc się i poszcząc, powierzyli ich Panu, w którego uwierzyli."
Dzieje Apostolskie 14:23


"Żona nie ma władzy nad własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie i mąż nie ma władzy nad własnym ciałem, lecz żona. Nie okradajcie się z tego, chyba że za obopólną zgodą, na pewien czas, aby oddać się postowi i modlitwie. Potem znów się zejdźcie, żeby was szatan nie kusił z powodu waszej niepowściągliwości."
1 List do Koryntian 7:4-5Przedstawiliśmy tu kilka fragmentów, które opisują jak wg. Pisma wyglądał post i jaki sposób powinien być przez nas odbierany.


Według nas, post to chwila wyciszenia od świata, odstawienie od siebie np. smacznych potraw na jakiś określony czas tak jak to robił prorok Daniel(nie oznacza to ,że mamy nie jeść). W tym czasie jest kluczowa modlitwa, żywa relacja z Naszym Panem jest niezbędna.

Nasze zdanie już poznaliście, pośćcie dla Boga nie dla innych, a zrobicie coś dla siebie. Ucieszcie Pana swoją postawą, jest to gra warta świeczki.


Serdecznie pozdrawiamy w Jezusie Chrystusie.

Jezus Cię Kocha

Jezus Cię Kocha

 

Jak wiele jesteś w stanie zrobić dla drugiej osoby? 

Oddałbyś jej swoje łóżko do spania?  Albo swój ostatni kawałek chleba?

A może byłbyś w stanie oddać swój samochód? 

A może swoją nerkę? 


A może byłbyś w stanie oddać za bliźniego swoje życie?


Jest ktoś, kto zginął za Ciebie, przelał swoją krew, umierał w niesamowitej męczarni. 

By Twoje grzechy były Ci wybaczone - byś mógł otrzymać życie wieczne. 


Tak - to Jezus Chrystus


Jedyne co Ty musisz zrobić, to uwierzyć w niego i wyznać go w swoim sercu! 

Musisz poznać jego drogę i wybrać ją za tę właściwą. To tak niewiele, a tak wiele można tym zyskać.


“Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.”

Ewangelia Jan 3:16-17Boże miłosierdzie jest ogromne! Pan odkupił nas i ustanowił Nowy Testament swoją krwią, dając tym samym możliwość zbawienia. Psalm 22 opisuje nam, jakie uczucia towarzyszyły Jezusowi na krzyżu. Zrobił to dla Ciebie!
[SPRAWDŹ TEŻ: WIELKIE MIŁOSIERDZIE BOŻE]


“Otoczyło mnie mnóstwo cielców, osaczyły mnie byki Baszanu. Rozwarły na mnie swe paszcze jak lew drapieżny i ryczący. Rozpłynąłem się jak woda i rozłączyły się wszystkie moje kości; moje serce stało się jak wosk, roztopiło się w moim wnętrzu. Moja siła wyschła jak skorupa, a mój język przylgnął do podniebienia; położyłeś mnie w prochu śmierci. Psy bowiem mnie osaczyły, obległa mnie zgraja złoczyńców; przebili moje ręce i nogi. Mogę policzyć wszystkie moje kości; a oni patrzą na mnie, przypatrują się. Dzielą między siebie moje szaty i o moją tunikę rzucają losy.”

Psalm 22:12-18Bóg poniżył się do roli sługi, udowadniając tym swoją ogromną miłość i oddanie. Udowodnił nam, że jeśli on jest dla nas przejść tak wiele, to i my możemy oddać mu swoje życie, a zamian nagrodzi nas najlepszym z możliwych darów.

Każdy Chrześcijanin powinien brać przykład z tej postawy, niosąc miłosierdzie naszym bliźnim.  

“Ale widzimy Jezusa, który stał się niewiele mniejszy od aniołów, ukoronowanego chwałą

i czcią za cierpienia śmierci, aby z łaski Boga zakosztował śmierci za wszystkich.

List do Hebrajczyków 2:9A czy Ty mając wszystko, potrafił byś się tak uniżyć?

Nasz Bóg pragnie, by każdy z nas otrzymał życie wieczne.

Pragnie, by każdy z nas poznał prawdę o Nim, uwierzył w nią i odsunął się od swojego grzesznego życia. By wypowiedział swymi ustami imię Pana i narodził się na nowo.  “Który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.”

1 List do Tymoteusza 2:4“Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.
Mówi bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Gdyż nie ma różnicy między Żydem a Grekiem; bo ten sam Pan wszystkich jest bogaty względem wszystkich, którzy go wzywają. Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony.”

List do Rzymian 10:9-13


Pan Jezus zrobił dla nas wszystko, a my, by otrzymać zbawienie musimy zrobić tak niewiele:“A oto powstał pewien znawca prawa i wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? A on powiedział do niego: Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz? A on odpowiedział: Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą, z całej swojej siły i całym swym umysłem, a swego bliźniego jak samego siebie. I powiedział mu: Dobrze odpowiedziałeś. Czyń to, a będziesz żył.”

Ewangelia Łukasza 10:25-28Miłosierdzie Pana odczuwamy każdego dnia.

Dzięki temu, że uwierzyliśmy sercem i wyznajemy Pana Jezusa każdego dnia, uczymy się jak trwać w Jego nauce. On daje nam siłę, cierpliwość i mądrość. Napomina nas przez Słowo Boże, odpowiada nam na nasze pytania i karci. Pomaga w złych chwilach zawsze, gdy tego potrzebujemy.


Dzięki Bogu odwróciliśmy  się od grzechu i pokutujemy! On zabrał nam uzależnienie od używek, odciąga nas od marności tego świata, które nie dawały nam nic, poza coraz większym zapadaniem się w złu tego świata.

Jeśli tylko będziesz prosił, da Ci się poznać, pozwoli Ci zaznać Swojej łaski!


Uczmy się wszyscy od Naszego Pana prawdziwej, szczerej miłości.

Bo któż Nas bardziej kocha niż sam stwórca?


Nie znalazłeś jeszcze Boga w swoim życiu, uważasz, że nie odczułeś jeszcze jego miłosierdzia?


Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone.

Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a temu, kto puka, będzie otworzone."

 Ewangelia Mateusza 7:7-8


Nie wiesz jak prosić? Co miałbyś powiedzieć, jak rozmawiać z Panem?


Nic prostszego! Nie szukaj Boga w budynku. Czasem wystarczy Twój krzyk rozpaczy, jeśli jednak pragniesz zrobić to na spokojnie,  idź do swego pokoju  łazienki, gdziekolwiek będziesz sam, zamknij oczy i mów prosto z serca.


Przeproś Pana za swoje grzeszne życie, proś o łaskę, którą ofiarował nam przelewając swoją krew na krzyżu. Wyznaj przed Panem swoje grzechy, żałuję ich szczerze.

Wyznaj, że wierzysz w Pana z głębi serca. Proś o zrozumienie, o mądrość, o to by prowadził Cię swoją drogą. Podziękuj Mu za jego Łaskę i za to, że pozwolił Ci się odnaleźć!


[SPRAWDŹ TEŻ: 7 KROKÓW ABY ODMIENIĆ SWOJE ŻYCIE]

Mów szczerze, swoimi słowami, które wypłyną prosto z serca. Nie daj sobie nikomu wmówić, że musisz robić to wyznaczonym, instytucyjnym schematem. Twoja relacja z Bogiem ma być czysta i piękna i tylko Twoja. Pokochaj Boga żywą miłością, a on obdarzy Cię miłosierdziem!


Niech każdy z Was poczuje wielką miłość jaką daję Zbawca!